Ewa Kempska
nr certyfikatu EASE: PLITP20006
dane kontaktowe: tel. 501 789 876 , e-mail: ewamk@wp.pl
gabinet: Gdańsk, ul. Węglarska 6/7 lok. 10

Aleksandra Stemborska

nr certyfikatu EASE: PLITP18026
dane kontaktowe: tel. 605 425 755, email: a.stemborska@iaditi.pl
gabinet: ul. Myśliwska 101/26, Gdańsk


Andrzej Wróblewski
nr certyfikatu EASE: DUTA91341
dane kontaktowe: tel 889 989 343, mail: matemblew@gmail.com
gabinet: Al. Wojska Polskiego 8, Gdańsk


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.