Ewa Kalinowska-Podwika
nr certyfikatu EASE: PLITP18011
dane kontaktowe: tel.663 200 201, mail: ewa.kalinowska.podwika@gmail.com
gabinet: Poznań


Lucyna Łukowiak
nr certyfikatu EASE: PLITP18018
dane kontaktowe: tel. 609140711, mail: lucyna.lukowiak@gmail.com
gabinet: Poznań, ul. Krzyżowa 7/4


Katarzyna Małkowicz
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16015
dane kontaktowe: tel. 601 161 525, mail: kasia.malkowicz@gmail.com
gabinet: Poznań, ul. Krzyżowa 7/4


Marek Małkowicz
nr certyfikatu EASE: PLITP18019
dane kontaktowe: tel. 601785856  mail: marek.malkowicz@rownowazniaklub.pl
gabinet: Poznań, ul. Krzyżowa 7/4


Iwona Palicka
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16020
dane kontaktowe: tel. 600 494 975, mail: iwona.palicka@gmail.com
gabinet: ul. Oliwska 14, Poznań


Monika Puszyk
nr certyfikatu EASE: PLITP18021
dane kontaktowe: tel.: 518 526 543, mail: mpuszyk@gmail.com
gabinet: ul. Staszica 9/6, 60-528 Poznań


Sylwia Wójcik
nr certyfikatu EASE: PLITP18029
dane kontaktowe: tel. 502 289 190, mail: sylwojcik@wp.pl
gabinet: ul. Staszica 9/6, Poznań


Agnieszka Zachmann
nr certyfikatu EASE: PLITP18030
dane kontaktowe: 694 460 350, mail: gabinet@agnieszka.zachmann.pl
gabinet: Poznań


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.