Zapraszamy na organizowane przez PSSE drugie warsztaty z Yurim Zelez – terapeutą praktykiem, superwizorem SE® i body workerem.
Warsztaty są adresowane do praktyków Somatic Eksperiencing® i uczestników po drugim roku szkolenia SE®.
Czas: w dniach od 10-13 maja 2019  (od piątku do poniedziałku).
W godzinach od 9.00 do 17.30 z przerwą 90 min. na lunch.
Miejsce: Adam`s Conference Center, Poznań ul. Matejki 62,
Dla nowych chętnych uczestników proponujemy spotkanie dzień wcześniej 9.05. w czwartek, z możliwością uzupełnienia wiadomości z poprzedniego 2-dniowego warsztatu, który odbył się w październiku 2018 roku.
Dla uczestników, którzy byli na warsztatach w październiku 2018 i chcieliby powtórzyć ćwiczenia, jest również możliwość uczestnictwa w czwartek 9.05 za pól ceny.
Liczebność grupy: maximum 30 osób.
Warsztaty są tłumaczone z języka angielskiego na język polski
Program warsztatu:
Czterodniowy warsztat poświęcony jest poznawaniu różnych sposobów wspierania regulacji układu nerwowego. Celem jest pogłębienie umiejętności regulacyjnych, pomaganie klientom w doświadczaniu poczucia bezpieczeństwa, wprowadzenie ruchu jako sposobu angażowania mięśni potrzebnych do walki lub ucieczki i praca z fizjologią wstydu.
Poprzednio, w dwudniowych warsztatach uczyliśmy się przeprowadzać klienta ze stanu dezorganizacji (utknięcia) do stanu regulacji w ciele przez dotyk.
Obecnie przejdziemy do struktur: narządów i stawów, w których zamknięte zostały przytłaczające doświadczenia. Ucząc się używać ćwiczeń ruchowych ułatwiamy klientom przenoszenie posiadanych doświadczeń z narządów i stawów do mięśni, a z nich poprzez ruch pozwalamy na ukończenie sekwencji aktywowanej poprzez traumatyczny uraz.
Poznamy również działanie wstydu na naszą fizjologię i jak ta silna emocja hamuje ruch w ciele. Uzdrawiając poczucie wstydu pozwalamy klientom lepiej, pełniej doświadczać całego ciała, a poprzez to umożliwić pełniejsze doświadczanie żywotności.
Naukę ułatwią wykłady, demo, ćwiczenia na sobie nawzajem na stołach terapeutycznych i nie tylko.
Koszt warsztatów czterodniowych dniowych wynosi:
  • 1200 zł płatne do 10.03.2019.
  • 1300 zł płatne po 15.04.2019.
Za dodatkowy dzień warsztatów w czwartek 9.05.2019 opłata wynosi 300 zł.
Dla uczestników, którzy byli na warsztatach w październiku 2018 opłata za 09.05.2019 wynosi 150 zł (pół ceny).
Uwaga:
Członkom Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing® przysługuje 10 % zniżki.
W przypadku odwołania udziału w warsztacie po dniu 25.04 zwracamy połowę wpłaconej kwoty.
Lunch można dokupić w restauracji na miejscu lub w okolicy w cenie ok. 30 zł
Organizatorzy nie zapewniają posiłków.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres – skarbnik@psse.net.pl do 10 kwietnia 2019.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania w word FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY
Wpłaty na konto Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing®
mBank 25 1140 2004 0000 3802 7758 5100
z dopiskiem i zaznaczeniem, czy wpłata dotyczy 4 lub 5 dniowych warsztatów z Yurim.
Uwaga:
W przypadku większej liczby zgłoszeń o udziale w warsztatach decyduje:
  1. Kolejność zgłoszeń wg następujących rang:
członkowie PSSE
uczestnicy warsztatów w 2018
pozostali Praktycy SE®
studenci 3 roku kursu SE.
  1. Dokonanie wpłaty na konto.