Polish Society for Somatic Experiencing®

 

“Traumatyczne wydarzenie to coś, co wydarzyło się za mocno, za szybko, zbyt nagle”.

Dr. Peter Levine

The Polish Association of Somatic Experiencing® (PSSE) is a non-profit organisation of Trauma Therapy Practitioners using the SE method.

 
The primary goal of the Association is to treat and prevent the consequences of shock, trauma, developmental and relational trauma
as well as the effects of extreme or prolonged stress in the form of psychosomatic disorders and post-traumatic stress disorder PTSD, and to promote the Somatic Experiencing® method.

The Polish Association of Somatic Experiencing® is a member of the European Association for Somatic Experiencing EASE founded in February 2011. EASE supports and promotes cooperation between its members: European SE Trainers, National SE Associations representing SE Practitioners in Europe and SE Training Providers in Europe. It acts as a platform for the promotion, communication and support of SE in the professional social and health communities.

More about EASE can be found here:
somatic-experiencing-europe.org

The Polish Association of Somatic Experiencing® also cooperates with Somatic Experiencing® International (SEI) a non-profit organisation in the United States, the educational and humanitarian home for Somatic Experiencing®. In 2011, SEI transferred the rights to represent the Somatic Experiencing® method and to protect the trade mark in Europe to EASE. This gave the European Association for Somatic Experiencing the authority to issue SE certificates in Europe.

More about EASE can be found here: traumahealing.org

Somatic Experiencing®
a fundamental approach to trauma

Somatic Experiencing® is a body-oriented therapeutic method to help treat trauma and other stress-related disorders. Developed by Dr Peter Levine, it is the result of multidisciplinary research in stress physiology, psychology, ethology, biology, neuroscience, neurology, indigenous healing practices and medical biophysics, with over 45 years of success in clinical applications.

Z chęcią Ci pomożemy…

Nasze podejście i filozofia

W świecie pełnym niepewności społeczność Somatic Experiencing® oznacza stabilność, nadzieję i rezyliencję. Jako praktycy SE dostrzegamy traumę pokoleniową i systemową, której doświadcza nasze społeczeństwo ale też społeczności na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nierozwiązana trauma osobista, międzypokoleniowa powoduje rany w naszej społeczności. Wiemy, jak ważne jest zapewnienie możliwości naprawy i odbudowy oraz jaka jest w tym nasza rola. Jesteśmy zaangażowani w przerwanie cyklu traumy, aby zbudować otwartą i stabilną społeczność.

Zobowiązujemy się zwiększać dostęp do edukacji i zasobów Somatic Experiencing®, aby stworzyć bardziej zasobny, zorientowany na traumę świat. Staramy się wzbogacać siebie poprzez wielokulturowe, integrujące, oparte na współpracy środowiska uczenia się. Używamy narzędzi SE do budowania przyjaznej przestrzeni, wspierającej zbiorową regulację i naprawę. Ćwiczymy otwartość, wrażliwość i odwagę w niekomfortowych momentach.
Pozostajemy ciekawymi naszych możliwości uzdrowienia, gdy odkrywamy i analizujemy nasze nieświadome uprzedzenia i zachowania.
Wcielamy w życie szacunek i współczucie dla innych, rozumiejąc, że indywidualna trauma często wynika z cyklu międzypokoleniowej, systemowej i historycznej krzywdy. Dostosowujemy nasze działania do naszych intencji oraz honorujemy pełne spektrum przeżywanych doświadczeń.

Jesteśmy bardzo wdzięczni członkom naszej społeczności, którzy dołączyli do nas w tej podróży i zdecydowali się wspierać równy dostęp do SE poprzez swoje działania.

 

 

Skąd mam wiedzieć, że potrzebuję wsparcia psychicznego?

Trauma to psychologiczna i emocjonalna odpowiedź naszego systemu nerwowego na głęboko stresujące, trudne lub wywołujące lęk wydarzenie, które przytłacza, niwelując zdolność jednostki do radzenia sobie, powoduje poczucie bezradności, obniża poczucie własnej wartości i zmniejsza w sposób znaczący zdolność kontenerowania i odczuwania pełnego zakresu emocji i doświadczeń.

Przyczyny powstania traumy mogą być bardzo różne i kategoryzują doświadczenia w zależności od czasu powstania. 
Definiujemy więc traumę prenatalną, okołoporodową, wczesnodziecięcą, rozwojową, relacyjną, szokową… 

Symptomy traumy to często szok i zaprzeczenie. Z biegiem czasu te reakcje emocjonalne mogą zanikać, ale osoba, która przeżyła, może również doświadczyć reakcji długotrwałych, takich jak: 

 

  • złość, gniew 
  • uporczywe, przewlekłe uczucia smutku i rozpaczy 
  • retrospekcje 
  • nieprzewidywalne emocje i reakcje emocjonalne
  • fizyczne objawy, takie jak nudności i bóle głowy oraz wszelkie symptomy czy syndromy poniżej przepony, z układu pokarmowego oraz z całego ciała
  • intensywne poczucie winy, jakbyśmy byli w jakiś sposób odpowiedzialni za wydarzenie 
  • poczucie wstydu nieadekwatne do aktualnych wydarzeń
  • poczucie izolacji i beznadziejności
  • w skrajnych przypadkach przy traumie przewlekłej i złożonej, relacyjnej, może dojść do powstania zaburzeń osobowości typu narcystycznego, borderline lub innych

Rekomendacje

Marta Ułaszewska-Żuk

Założycielka Instytutu Terapii Psychosomatycznej, organizator szkoleń Somatic Experiencing® w Polsce

Z Somatic Experiencing® po raz pierwszy spotkałam się kilkanaście lat temu. Kiedy doświadczyłam na sobie, jak działa praca z systemem nerwowym i jak szybko pewne objawy fizjologiczne mogą ulec transformacji, zyskałam wewnętrzną pewność, że mimo różnych pojawiających się trudności trzeba zrobić wszystko, aby terapeuci w Polsce mieli możliwość kształcenia się w tej metodzie i aby osoby potrzebujące mogły korzystać z jej uzdrawiających narzędzi. Przeczuwałam już wtedy, że w Somatic Experiencing® jest coś, co na głębokim poziomie pomaga zmieniać ludzkie życie i transformować traumę. Sprowadzenie metody do Polski i organizacja pierwszego kursu zajęły ponad dwa lata i wymagały ogromnego zaangażowania. Ale było warto. To niesamowite obserwować dziś, jak zainteresowanie tą metodą wzrasta coraz bardziej i mamy w Polsce coraz większą rzeszę Praktyków SE. Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Somatic Experiencing® możemy wspólnie inspirować wielu ludzi i wpływać na zmianę wielu obszarów życia, szczególnie tam, gdzie trauma najbardziej powoduje odcięcie i odebranie przepływu i radości.

Marek Małkowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing®

Dzięki Somatic Experiencing® zacząłem wyraźniej zauważać u siebie odczucia płynące z ciała. Ten wcześniej niezrozumiały i bezgłośny języka ciała – felt sense-  ułatwił mi także zauważanie cielesnych komunikatów płynących od klientów i nawiązywanie z nimi głębszych relacji. Dzięki włączeniu odczuć ciała i metod cielesnej autoregulacji do funkcjonowania klienta i mojego własnego, zyskałem więcej spokoju jako menedżer, coach, terapeuta. W pracy z klientami okazało się, że nie potrzeba wielu słów, aby lepiej zrozumieli oni swój stan zamrożenia, walki, ucieczki oraz szybciej uwolnili się od cieleśnie odczuwalnego problemu. Pytanie o to „co się dzieje wewnątrz” pomaga klientom nie „zagadywać”  problemu. Korzystanie z psychoedukacji w trakcie sesji Somatic Experiencing® poprzez np. wyjaśnianie mechaniki działania UN, pomaga klientom samodzielnie korzystać z niektórych sposobów regulowania stresu traumatycznego w trakcie sesji, jako metod autoregulacji  w życiu codziennym.