Praktycy Somatic Experiencing®

pin

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing (kliknij na logo w Twoim województwie lub szukaj poniżej)

UWAGA!
OFERUJEMY TAKŻE ROZSZERZONE BIOGRAMY DLA SEP – ZAINTERESOWANYCH TERAPEUTÓW PROSIMY O KONTAKT POD ADRESEM: sekretarz@psse.net.pl

 

 

 

 

Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu. Na podstawie Certyfikatu Praktyka Somatic Experiencing® wolno wykorzystywać SE w pracy zawodowej w zgodzie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

Certyfikat SEP nie jest dokumentem potwierdzającym nabycie uprawnień psychoterapeuty w rozumieniu odrębnych przepisów. Szkolenie SEP obejmuje 3-letni kurs w kontakcie bezpośrednim (minimum 216 godzin lekcyjnych) oraz superwizji (minimum: 18 godzin indywidualnej oraz grupowej) i terapii własnej, indywidualnej, w nurcie SE™ (minimum 15 godzin).

Zapraszamy wszystkich Praktyków Somatic Experiencing ® do kontaktu z Zarządem PSSE w celu umieszczenia danych w tej zakładce.

 

Wpisy podstawowe – bezpłatnie:

  • wpis podstawowy dla SEPów Członków PSSE: imię i nazwisko, numer certyfikatu, dane kontaktowe
  • wpis podstawowy dla SEPów niezrzeszonych: imię i nazwisko i numer certyfikatu

 

Biogramy rozszerzone – odpłatne dla SEPów Członków PSSE

Rozszerzony biogram zawiera bardziej szczegółowe informacje o specjalizacji zawodowej oraz fotografię.

Kontakt
email: kontakt@psse.net.pl lub sekretarz@psse.net.pl