Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing®

 

„Traumatyczne wydarzenie to coś, co wydarzyło się za mocno, za szybko, zbyt nagle”.

Dr. Peter Levine

Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing® (PSSE) jest organizacją pozarządową zrzeszającą Praktyków Terapii Traumy metodą SE.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest leczenie i zapobieganie konsekwencjom traumy szokowej, urazowej, rozwojowej i relacyjnej
a także skutkom skrajnego lub długotrwałego stresu w postaci zaburzeń psychosomatycznych i zespołu stresu pourazowego PTSD oraz propagowanie metody Somatic Experiencing®.

Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing® należy do European Association for Somatic Experiencing EASE założonego w lutym 2011. EASE wspiera i promuje współpracę między jej członkami: Europejskimi Trenerami SE, Krajowymi Stowarzyszeniami SE reprezentującymi Praktyków SE w Europie oraz Organizatorami szkoleń SE w Europie. Działa jako platforma promocji, komunikacji i wsparcia SE w profesjonalnych społecznościach społecznych i zdrowotnych.

Więcej o EASE znajdziesz tutaj: somatic-experiencing-europe.org

Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing® współpracuje również z Somatic Experiencing® International (SEI) organizacją non-profit w Stanach Zjednoczonych, edukacyjnym i humanitarnym domem dla Somatic Experiencing®. W 2011 r SEI przekazało prawa do reprezentowania metody Somatic Experiencing® na terenie Europy w ręce EASE. Tym samym European Association for Somatic Experiencing otrzymało uprawnienia do wydawania certyfikatów SE w Europie.

Więcej o SEI znajdziesz tutaj: traumahealing.org

W związku z napływającymi skargami i zażaleniami informujemy, że prawo prowadzenia terapii Somatic Experiencing® i używania tytułu Somatic Experiencing Practitioner mają wyłącznie osoby, które ukończyły trzyletnie szkolenie oraz przeszły pozytywnie proces certyfikacyjny, w ramach którego wymagane jest spełnienie pewnych kryteriów m.in. zaliczenie określonej ilości sesji i superwizji. Jeżeli praktyka Somatic Experiencing nie ma na stronie Stowarzyszenia lub masz jakiekolwiek wątpliwości, masz prawo poprosić o okazanie międzynarodowego certyfikatu. Polskie zaświadczenie o ukończeniu 3-letniego szkolenia nie daje uprawnień do prowadzenia praktyki i używania nazwy.

Somatic Experiencing® – fundamentalne podejście do tematu traumy

Somatic Experiencing® to zorientowana na ciało metoda terapeutyczna, która pomaga leczyć traumę i inne zaburzenia związane ze stresem. Opracowana przez dr Petera Levine’a, jest wynikiem multidyscyplinarnych badań nad fizjologią stresu, psychologią, etologią, biologią, neuronauką, neurologią, rdzennymi praktykami leczniczymi i biofizyką medyczną, z ponad 45-letnim sukcesem w zastosowaniach klinicznych.

Z chęcią Ci pomożemy…

Nasze podejście i filozofia

W świecie pełnym niepewności społeczność Somatic Experiencing® oznacza stabilność, nadzieję i rezyliencję. Jako praktycy SE dostrzegamy traumę pokoleniową i systemową, której doświadcza nasze społeczeństwo ale też społeczności na całym świecie. Zdajemy sobie sprawę, że nierozwiązana trauma osobista, międzypokoleniowa powoduje rany w naszej społeczności. Wiemy, jak ważne jest zapewnienie możliwości naprawy i odbudowy oraz jaka jest w tym nasza rola. Jesteśmy zaangażowani w przerwanie cyklu traumy, aby zbudować otwartą i stabilną społeczność.

Zobowiązujemy się zwiększać dostęp do edukacji i zasobów Somatic Experiencing®, aby stworzyć bardziej zasobny, zorientowany na traumę świat. Staramy się wzbogacać siebie poprzez wielokulturowe, integrujące, oparte na współpracy środowiska uczenia się. Używamy narzędzi SE do budowania przyjaznej przestrzeni, wspierającej zbiorową regulację i naprawę. Ćwiczymy otwartość, wrażliwość i odwagę w niekomfortowych momentach.
Pozostajemy ciekawymi naszych możliwości uzdrowienia, gdy odkrywamy i analizujemy nasze nieświadome uprzedzenia i zachowania.
Wcielamy w życie szacunek i współczucie dla innych, rozumiejąc, że indywidualna trauma często wynika z cyklu międzypokoleniowej, systemowej i historycznej krzywdy. Dostosowujemy nasze działania do naszych intencji oraz honorujemy pełne spektrum przeżywanych doświadczeń.

Jesteśmy bardzo wdzięczni członkom naszej społeczności, którzy dołączyli do nas w tej podróży i zdecydowali się wspierać równy dostęp do SE poprzez swoje działania.

 

 

Skąd mam wiedzieć, że potrzebuję wsparcia psychicznego?

Trauma to psychologiczna i emocjonalna odpowiedź naszego systemu nerwowego na głęboko stresujące, trudne lub wywołujące lęk wydarzenie, które przytłacza, niwelując zdolność jednostki do radzenia sobie, powoduje poczucie bezradności, obniża poczucie własnej wartości i zmniejsza w sposób znaczący zdolność kontenerowania i odczuwania pełnego zakresu emocji i doświadczeń.

Przyczyny powstania traumy mogą być bardzo różne i kategoryzują doświadczenia w zależności od czasu powstania. 
Definiujemy więc traumę prenatalną, okołoporodową, wczesnodziecięcą, rozwojową, relacyjną, szokową… 

Symptomy traumy to często szok i zaprzeczenie. Z biegiem czasu te reakcje emocjonalne mogą zanikać, ale osoba, która przeżyła, może również doświadczyć reakcji długotrwałych, takich jak: 

 

  • złość, gniew 
  • uporczywe, przewlekłe uczucia smutku i rozpaczy 
  • retrospekcje 
  • nieprzewidywalne emocje i reakcje emocjonalne
  • fizyczne objawy, takie jak nudności i bóle głowy oraz wszelkie symptomy czy syndromy poniżej przepony, z układu pokarmowego oraz z całego ciała
  • intensywne poczucie winy, jakbyśmy byli w jakiś sposób odpowiedzialni za wydarzenie 
  • poczucie wstydu nieadekwatne do aktualnych wydarzeń
  • poczucie izolacji i beznadziejności
  • w skrajnych przypadkach przy traumie przewlekłej i złożonej, relacyjnej, może dojść do powstania zaburzeń osobowości typu narcystycznego, borderline lub innych

Rekomendacje

Marta Ułaszewska-Żuk

Założycielka Instytutu Terapii Psychosomatycznej, organizator szkoleń Somatic Experiencing® w Polsce

Z Somatic Experiencing® po raz pierwszy spotkałam się kilkanaście lat temu. Kiedy doświadczyłam na sobie, jak działa praca z systemem nerwowym i jak szybko pewne objawy fizjologiczne mogą ulec transformacji, zyskałam wewnętrzną pewność, że mimo różnych pojawiających się trudności trzeba zrobić wszystko, aby terapeuci w Polsce mieli możliwość kształcenia się w tej metodzie i aby osoby potrzebujące mogły korzystać z jej uzdrawiających narzędzi. Przeczuwałam już wtedy, że w Somatic Experiencing® jest coś, co na głębokim poziomie pomaga zmieniać ludzkie życie i transformować traumę. Sprowadzenie metody do Polski i organizacja pierwszego kursu zajęły ponad dwa lata i wymagały ogromnego zaangażowania. Ale było warto. To niesamowite obserwować dziś, jak zainteresowanie tą metodą wzrasta coraz bardziej i mamy w Polsce coraz większą rzeszę Praktyków SE. Dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Somatic Experiencing® możemy wspólnie inspirować wielu ludzi i wpływać na zmianę wielu obszarów życia, szczególnie tam, gdzie trauma najbardziej powoduje odcięcie i odebranie przepływu i radości.

Marek Małkowicz

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing®

Dzięki Somatic Experiencing® zacząłem wyraźniej zauważać u siebie odczucia płynące z ciała. Ten wcześniej niezrozumiały i bezgłośny języka ciała – felt sense-  ułatwił mi także zauważanie cielesnych komunikatów płynących od klientów i nawiązywanie z nimi głębszych relacji. Dzięki włączeniu odczuć ciała i metod cielesnej autoregulacji do funkcjonowania klienta i mojego własnego, zyskałem więcej spokoju jako menedżer, coach, terapeuta. W pracy z klientami okazało się, że nie potrzeba wielu słów, aby lepiej zrozumieli oni swój stan zamrożenia, walki, ucieczki oraz szybciej uwolnili się od cieleśnie odczuwalnego problemu. Pytanie o to „co się dzieje wewnątrz” pomaga klientom nie „zagadywać”  problemu. Korzystanie z psychoedukacji w trakcie sesji Somatic Experiencing® poprzez np. wyjaśnianie mechaniki działania UN, pomaga klientom samodzielnie korzystać z niektórych sposobów regulowania stresu traumatycznego w trakcie sesji, jako metod autoregulacji  w życiu codziennym.

Na blogu

Samoregulacja podczas lotu – Klaudia Angela Grabska

Co możemy zrobić aby pomóc sobie wyregulować system nerwowy w sytuacji, gdy czeka nas podróż samolotem a my nie jesteśmy fanem latania? Okres urlopowy sprzyja podróżom a czasem zdarza nam się lecieć wiele godzin. Najważniejsze to utrzymać kontakt z ciałem i nie dać się ponieść lękom w głowie.

O zasobach – Klaudia Angela Grabska

W pracy terapeutycznej w różnych momentach terapii pytamy klienta o zasoby, aby uspokoić jego system nerwowy poprzez obniżenie aktywacji w układzie współczulnym. Jest to moment regulacji, dzięki któremu klient stabilizuje się i wraca do równowagi. Wchodzenie w zasoby i aktywacja przywspółczulna wycisza oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, zatrzymuje uwalnianie kortyzolu i adrenaliny. Uśmiech na twarzy, wspomnienie bliskiej osoby, zabawnej czy wspierającej sytuacji lub wspomnienie pysznego jedzenia skutkuje wyrzutem do krwioobiegu endorfin, serotoniny i oksytocyny.

O zaniedbaniu emocjonalnym, jego konsekwencjach i terapii – Klaudia Angela Grabska

Podczas pracy z ciałem u osób zaniedbywanych emocjonalnie jako dzieci, adresowanie potrzeb serca i relacyjnych urazów do serca ma pierwszorzędne znaczenie dla uzdrowienia zerwań w relacjach. Dorośli zaniedbani emocjonalnie jako dzieci, nie mają słów aby wyrazić swoje wewnętrzne doświadczenie. Kiedy źródło zaniedbania jest zakorzenione we wczesnym rozwoju przedwerbalnym, gdy kora mózgowa nie jest jeszcze włączona, brakuje świadomych wspomnień i werbalnych narracji. Ponieważ zaniedbanie jest nieobecnością, nie wiedzą, czego im w życiu brakuje. Są przyzwyczajeni do braku. Bycie w potrzebie jest dla nich normalne.