Anna Kołodziejska
nr Certyfikatu EASE: PLITP18016
dane kontaktowe: tel. 508 185 238, mail: anna-kolodziejska@wp.pl
gabinet: Szczecin


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.