Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing (PSSE) jest organizacją pozarządową zrzeszającą Praktyków Terapii Traumy metodą SE™.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest łagodzenie ludzkiego cierpienia, leczenie i zapobieganie konsekwencjom traumy szokowej, urazowej, rozwojowej i relacyjnej, a także emocjonalnej i innych rodzajów traumy oraz skutkom skrajnego lub długotrwałego stresu w postaci zaburzeń psychosomatycznych i zespołu stresu pourazowego i bojowego.
Cel ten realizowany jest poprzez promocję profilaktyki i terapii, działalność wychowawczą i edukacyjną, badawczą i naukową, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami oświatowymi, badawczymi i naukowymi, zdrowotnymi, sportowymi, władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi, w zakresie stosowania i rozwijania terapii traumy metodą Somatic Experiencing®.

 

PSSE zostało powołane na zebraniu założycielskim przez 21 członków 26.08.2017r.
Zarejestrowane 04.04.2018 nr KRS.0000725920.
REGON:369855224; NIP:7811969520

Pełny Statut PSSE do pobrania w załączniku  » Statut PSSE do pobrania

 

Współpracujemy z:

EASE
https://somatic-experiencing-europe.org

SETI
https://traumahealing.org

 

Władze PSSE:

Zarząd

Prezes: Marek Małkowicz

Wiceprezes: Elżbieta Moryto

Wiceprezes: Klaudia Angela Grabska

Skarbnik: Ewa Kalinowska-Podwika

Sekretarz: Magdalena Nawrocka

Członek zarządu:  Magdalena Cagara

 

Komisja Rewizyjna

Barbara Grumuła

Katarzyna Gołębiewska

Urszula Bartnikowska