Polski Komitet Asystentów

W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba europejskich asystentów Somatic Experiencing® znacznie wzrosła w każdym kraju członkowskim EASE, podobnie jak liczba organizatorów i stowarzyszeń krajowych. Wzrosła również liczba asystentów podróżujących po świecie, aby wspierać organizatorów w nowych krajach, jak również trenerów międzynarodowych, którzy współpracują ze znanymi sobie asystentami.

Ten wzrost i integracja oraz praktyka przekraczania granic w celu udzielenia pomocy,  przyniosła potrzebne zasoby, jak i pewne zamieszanie oraz konflikty. Na Zgromadzeniu Ogólnym EASE w Pradze w 2022 r podjęto wspólne działania, których celem jest zwiększenie przejrzystości działań krajów członkowskich EASE i większa zgodność pomiędzy Standardami i Wskazówkami dla Asystentów EASE a Somatic Experiencing International, SEI.

Z uwagi na to, pojawił się pomysł, aby zachęcić każde Stowarzyszenie Krajowe EASE do stworzenia Komitetu Asystenckiego.

Miejsca dla asystentów do dzielenia się doświadczeniami, pytaniami, obawami i pomysłami poza kontekstem szkoleń.

Służyłoby to lepszemu zrozumieniu sytuacji asystentów oraz warunków ich pracy, wspieraniu asystentów europejskich w ich pracy polegającej na asystowaniu przy szkoleniach Somatic Experiencing® i wspieraniu ich w postępach w procesie zatwierdzania akredytacji i certyfikacji na wyższe poziomy oraz oczywiście zacieśnianiu więzi w środowisku asystentów w danym kraju.

Idąc za tą ideą stworzyliśmy Polish Committee of Assistants – PCA. Jest to nasza wspólna przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami oraz do współtworzenia zgodnych standardów pracy asystentów na różnych kursach.

Asystowanie na różnych kursach SE jest pracą wolontaryjną.

 

Poniżej przedstawiamy listę Asystentów asystujących podczas trzyletnich kursów Somatic Experiencing® organizowanych przez Instytut Terapii Psychosomatycznej (ITP) oraz Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” (WPPiT), mogących dawać sesje akredytowane dla studentów.

Marta Ułaszewska-Żuk, ITP, Senior II
Wrocław
marta@interp.pl

Ada Zagórska, ITP, Asystent
Warszawa
adazagorska@wp.pl

Monika Jędrowska, ITP, Asystent
Poznań
monika.jedrowska@gmail.com

Agnieszka Zachmann, ITP, Asystent
Poznań
agnieszka.zachmann@gmail.com

Justyna Kuźmiak, ITP, Asystent
Złotoryja k/ Wrocławia
justynakuzmiak@gmail.com

Katarzyna Żak – Ratajczak, ITP, WPPiT, Asystent
Wrocław
inspiracje.wrocław@gmail.com

Andrzej Wróblewski, WPPiT, Asystent
Gdańsk
matemblew@gmail.com

Sylwia Wójcik, ITP, Asystent
Poznań
sylwiawojcik2013@gmail.com

Klaudia Angela Grabska, ITP, Asystent
Warszawa
wiceprezes.int@psse.net.pl

Lucyna Klukowska, ITP, Asystent
Wrocław
lucyna@know-house.pl

Monika Wirzajtis, WPPiT, Asystent
Bydgoszcz, Toruń
monika.wirzajtis@gmail.com

Monika Zakrzewska-Blauth, ITP, Asystent
Warszawa
monika@mam-cialo.pl

Barbara Andrusikiewicz- Korenfeld, WPPiT, Asystent
Kraków
barbara.andrusikiewicz@gmail.com

Krzysztof Naczk, ITP,  Asystent
Gdańsk
naczkkrzysztof@gmail.com

Katarzyna Małkowicz, ITP, Asystent
Poznań
kasia.malkowicz@gmail.com

Maria Haracz- Dąbrowska, WPPiT, Asystent
Wrocław
pracownia@plus.wroc.pl

Dorota Mrozek, WPPiT, Asystent
Poznań
epimeleion@gmail.com

Iwona Raczyńska, WPPiT, ITP, Asystent
Wrocław
iwonaraczynska@interia.pl

Ewa Kalinowska-Podwika, WPPiT, Asystent
Poznań
ewa.kalinowska.podwika@gmail.com