Polski Komitet Asystentów

W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba europejskich asystentów Somatic Experiencing® znacznie wzrosła w każdym kraju członkowskim EASE, podobnie jak liczba organizatorów i stowarzyszeń krajowych. Wzrosła również liczba asystentów podróżujących po świecie, aby wspierać organizatorów w nowych krajach, jak również trenerów międzynarodowych, którzy współpracują ze znanymi sobie asystentami.

Ten wzrost i integracja oraz praktyka przekraczania granic w celu udzielenia pomocy,  przyniosła potrzebne zasoby, jak i pewne zamieszanie oraz konflikty. Na Zgromadzeniu Ogólnym EASE w Pradze w 2022 r podjęto wspólne działania, których celem jest zwiększenie przejrzystości działań krajów członkowskich EASE i większa zgodność pomiędzy Standardami i Wskazówkami dla Asystentów EASE a Somatic Experiencing International, SEI.

Z uwagi na to, pojawił się pomysł, aby zachęcić każde Stowarzyszenie Krajowe EASE do stworzenia Komitetu Asystenckiego, miejsca dla asystentów do dzielenia się doświadczeniami, pytaniami, obawami i pomysłami poza kontekstem szkoleń.

Służyłoby to lepszemu zrozumieniu sytuacji asystentów oraz warunków ich pracy, wspieraniu asystentów europejskich w ich pracy polegającej na asystowaniu przy szkoleniach Somatic Experiencing® i wspieraniu ich w postępach w procesie zatwierdzania akredytacji i certyfikacji na wyższe poziomy oraz oczywiście zacieśnianiu więzi w środowisku asystentów w danym kraju.

Idąc za tą ideą stworzyliśmy Polish Committee of Assistants – PCA. Jest to nasza wspólna przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami oraz do współtworzenia zgodnych standardów pracy asystentów na różnych kursach.

Poniżej przedstawiamy listę Asystentów asystujących podczas trzyletnich kursów Somatic Experiencing® organizowanych przez Instytut Terapii Psychosomatycznej (ITP) oraz Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” (WPPiT), mogących dawać sesje akredytowane dla studentów.

Marta Ułaszewska-Żuk, ITP, Senior II
Wrocław
marta@interp.pl

Ada Zagórska, ITP, Asystent
Warszawa
adazagorska@wp.pl

Monika Jędrowska, ITP, Asystent
Poznań
monika.jedrowska@gmail.com

Agnieszka Zachmann, ITP, Asystent
Poznań
agnieszka.zachmann@gmail.com

Justyna Kuźmiak, ITP, Asystent
Złotoryja k/ Wrocławia
justynakuzmiak@gmail.com

Katarzyna Żak – Ratajczak, ITP, WPPiT, Asystent
Wrocław
inspiracje.wrocław@gmail.com

Andrzej Wróblewski, WPPiT, Asystent
Gdańsk
matemblew@gmail.com

Sylwia Wójcik, ITP, Asystent
Poznań
sylwiawojcik2013@gmail.com

Klaudia Angela Grabska, ITP, Asystent
Warszawa
wiceprezes.int@psse.net.pl

Lucyna Klukowska, ITP, Asystent
Wrocław
lucyna@know-house.pl

Monika Wirzajtis, WPPiT, Asystent
Bydgoszcz, Toruń
monika.wirzajtis@gmail.com

Monika Zakrzewska-Blauth, ITP, Asystent
Warszawa
monika@mam-cialo.pl

Barbara Andrusikiewicz- Korenfeld, WPPiT, Asystent
Kraków
barbara.andrusikiewicz@gmail.com

Krzysztof Naczk, ITP,  Asystent
Gdańsk
naczkkrzysztof@gmail.com

Katarzyna Małkowicz, ITP, Asystent
Poznań
kasia.malkowicz@gmail.com

Maria Haracz- Dąbrowska, WPPiT, Asystent
Wrocław
pracownia@plus.wroc.pl

Dorota Mrozek, WPPiT, Asystent
Poznań
epimeleion@gmail.com

Iwona Raczyńska, WPPiT, ITP, Asystent
Wrocław
iwonaraczynska@interia.pl

Ewa Kalinowska-Podwika, WPPiT, Asystent
Poznań
ewa.kalinowska.podwika@gmail.com