»» LISTA CZŁONKÓW PSSE »»

Aby przystąpić do PSSE, należy wypełnić Deklarację Członkowską i odesłać

skan na adres sekretarz@psse.net.pl

bądź listem na adres:

Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing

ul. Rynarzewska 13/3
60-133 Poznań

 

»» Deklaracja PSSE 2020 do pobrania

 

Roczna składka członkowska wynosi 120zł

nr konta: mbank 25 1140 2004 0000 3802 7758 5100

 

Członkowie (także Studenci SE) mogą zostać wpisani na Mapę Praktyków SE z informacjami podstawowymi:

Imie i Nazwisko nr certyfikatu EASE: (w przypadku studentów SE podajemy aktualny poziom szkolenia: podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany)
dane kontaktowe: – tel. – mail – gabinet
 
Oferujemy także dodatkowo płatne rozszerzone biogramy terapeuty:
 
 

RODO:

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie nowe dyrektywy:

Podając dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań, wynikających z przesłanego przez Państwa zapytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing z siedzibą: 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: kontakt@psse.net.pl.