Zostań członkiem Somatic Experiencing®

Aby przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing®, należy:

 • pobrać i wypełnić wniosek: Deklarację Członkowską
 • odesłać skan na adres email: sekretarz@psse.net.pl
 • lub listem na adres:
  Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing®
  ul. Rynarzewska 13/3
  60-133 Poznań
 • opłacić roczną składkę członkowską w kwocie 120 zł
  Wpłat należy dokonywać na nr konta mBank:
  25 1140 2004 0000 3802 7758 5100
 • czekać cierpliwie – czas procedowania wniosku trwa ok 1 miesiąca.
  Po tym czasie zostajecie wpisani na listę członków PSSE.

Roczna składka płatna jest do końca marca każdego roku.

Osoby w trakcie szkolenia otrzymują status członka nadzwyczajnego.

Osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały międzynarodowy certyfikat EASE oraz tytuł Somatic Experiencing Practitioner otrzymują status członka zwyczajnego.

Uchwałą Zarządu na Mapie Praktyków SE® od stycznia 2023 r. wpisywane są wyłącznie osoby ( za zgodą tych osób zgłaszaną w formularzu członkowskim), które ukończyły szkolenie Somatic Experiencing® i posiadają certyfikat SEP™. Zmiana następuje na podstawie Uchwały 1/2022/ZZ z dnia 23.11.2022.

Wpis obejmuje: Imię, Nazwisko, nr certyfikatu EASE, dane kontaktowe: e-mail, telefon, adres gabinetu.

Dla SEP-ów oferujemy także dodatkowo płatne rozszerzone biogramy terapeuty:
https://psse.net.pl/terapeuci-praktycy-se/

Statut Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing:

RODO:

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie nowe dyrektywy:

Podając dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań, wynikających z przesłanego przez Państwa zapytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing z siedzibą: 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: kontakt@psse.net.pl.