Zostań członkiem Somatic Experiencing®

Aby przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing®, należy pobrać i wypełnić Deklarację Członkowską i odesłać skan na adres email:
sekretarz@psse.net.pl

bądź listem na adres:
Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing®
ul. Rynarzewska 13/3
60-133 Poznań

Roczna składka członkowska wynosi 120 zł. Składka płatna jest do końca marca każdego roku

Wpłat należy dokonywać na nr konta mBank:
25 1140 2004 0000 3802 7758 5100

Członkowie mogą zostać wpisani na Mapę Praktyków SE™ w momencie ukończenia szkolenia i uzyskania międzynarodowego Certyfikatu EASE, z informacjami podstawowymi:
Imię, Nazwisko, nr certyfikatu EASE, dane kontaktowe: – tel. – mail – gabinet

Oferujemy także dodatkowo płatne rozszerzone biogramy terapeuty:
https://psse.net.pl/terapeuci-praktycy-se/

RODO:

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), od dnia 25 maja 2018 roku mają zastosowanie nowe dyrektywy:

Podając dane wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań, wynikających z przesłanego przez Państwa zapytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych i możliwości ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub wycofania zgody i usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji w/w celu lub do czasu cofnięcia zgody. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing z siedzibą: 60-454 Poznań, ul. Oliwska 14. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: kontakt@psse.net.pl.