EmotionAid® – O szkoleniu

Kurs certyfikacyjny „EmotionAid® – indywidualny i grupowy facylitator” III edycja

organizowany wspólnie przez
EmotionAid Izrael
oraz
Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing (PSSE)

Założenia kursu:

Czym jest EmotionAid® i dlaczego warto poznać tę metodę?

EmotionAid® jest metodą opartą na podejściu Somatic Experiencing®. Osią metody jest 5-etapowy protokół jako krótka (trwająca 10-25 minut) interwencja. Nie jest to interwencja terapeutyczna zmieniająca fizyczne, emocjonalne i poznawcze wzorce reagowania, jednak uczy, jak przywracać równowagę emocjonalną. Umożliwia dostęp do dość prostych narzędzi regulacyjnych szerszej populacji – w szczególności osobom, które nie mają możliwości lub gotowości do korzystania z procesu terapeutycznego. Uważamy, że narastające kryzys pandemiczny, klimatyczny czy migracyjny będzie wymagał udzielania szybkiego i skutecznego wsparcia coraz większej rzeszy ludzi poza gabinetami terapeutycznymi. EmotionAid® wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom.

Współczesne choroby często związane są z chronicznym stresem, lękiem, traumą i wypaleniem. Pilnie potrzeba technik popartych metodologią naukową, aby je leczyć oraz zapobiegać nasilaniu się ich negatywnych skutków, takich jak agresja i dyskryminacja, zaburzenia depresyjne, próby i akty samobójcze, spowodowany stresem spadek odporności organizmu.

EmotionAid® to metoda nieterapeutycznego wsparcia w samoregulacji stresu także poza gabinetami terapeutycznymi. Techniki EmotionAid® mogą być używane przez każdego w dowolnym miejscu i czasie.

Do kogo jest to narzędzie adresowane?

W International Trauma Healing Institute Izrael (ITI Izrael) opracowano unikalne narzędzie pierwszej pomocy emocjonalnej – EmotionAid®, służące leczeniu i przeciwdziałające nadmiernemu stresowi oraz wypaleniu. EmotionAid® to wyjątkowe, 5-stopniowe narzędzie służące do:

 • samoregulacji

 • udzielanie pierwszej pomocy emocjonalnej innym.

Kurs EmotionAid® to szkolenie dla facylitatorów EmotionAid®. Jest przeznaczone wyłącznie dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Kurs EmotionAid® ma na celu edukację w zakresie EmotionAid®, przekazanie i ćwiczenie narzędzi EmotionAid® adresowanych do przedstawicieli wszystkich zawodów i sektorów społecznych. W szczególności warto przekazywać te umiejętności grupom zawodowym, które działają w warunkach wysokiego poziomu stresu (medycy, nauczyciele, ratownicy, strażacy, służby mundurowe etc.) oraz kontaktują się z osobami, które przeżywają wysoki poziom stresu. Jest to kurs praktyczny, poparty licznymi ćwiczeniami, symulacjami z wykorzystaniem zestawu narzędzi dydaktycznych EmotionAid®.

Od 2008 roku Instytut ITI Izrael przeszkolił tysiące profesjonalistów w dziedzinie medycyny, edukacji, zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Współpracował ramię w ramię z ministerstwami edukacji, zdrowia, obrony, spraw wewnętrznych, szpitalami, szkołami i gminami.

W roku 2020 zespół ITI Izrael, składający się doświadczonych naukowców i profesjonalistów, znalazł się w czołówce walczących z negatywnymi społecznymi skutkami COVID-19, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby społeczności.

Materiały z tego szkolenia zostały przetłumaczone na ponad 10 języków, a kursy EmotionAid®  są kierowane do profesjonalistów na całym świecie.

Co uczestnicy otrzymują w trakcie kursu?

Uwaga! Całość kursu odbywa się na platformie ZOOM z tłumaczeniem na język polski. W przypadku pracy w małych ćwiczeniowych grupach może zdarzyć się, że będziemy prosić o „koleżeńskie” tłumaczenie konsekutywne (Zoom nie daje możliwości tłumaczenia symultanicznego w „pokojach”).

Przed szkoleniem:

 • prezentacje wykładów

W trakcie szkolenia:

 • video z demonstracją

 • praca domowa

 • materiały teoretyczne

 • instrukcję Brushing your nervous system

 • tłumaczenie warsztatu

 • podręcznik EmotionAid dla facylitatorów

Po szkoleniu:

 • Kwestionariusz badania zmęczenia współodczuwaniem

 • certyfikat ukończenia kursu

Organizatorzy kursu:

Szkolenie jest zorganizowane przez EmotionAid Izrael oraz Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing

Treść kursu:

Część I i II –„EmotionAid® – Facylitator pracujący indywidualnie” (30 h)

Pierwsza część, 30-godzinna, rozwija umiejętności wykorzystywania EmotionAid® w kontakcie indywidualnym.

Cz. I . EmotionAid® 5 Kroków – (12h = 3 spotkania x 4h oraz 3 h superwizji grupowej)

• wprowadzenie, praktyka i procedura 5 Kroków EmotionAid®

• praktykowanie innych narzędzi EmotionAid® („Dywan nieskończoności”, Skala stresu etc.)

Cz II. Zastosowanie EmotionAid® wobec trzech głównych źródeł stresu: (12h = 3 spotkania x 4h oraz 3 h superwizji grupowej)

 • wspieranie za pomocą stawiania zdrowych granic

 • rozpoznawanie i praca w sytuacji zagrożenia zmęczenia współczuciem (z osobami najbardziej narażonymi na ryzyko wypalenia)

 • identyfikacja i praca z traumą zbiorową

Część III „Kurs EmotionAid® – Facylitator pracujący z grupami” (15 h)

Tytuł: Jak uczyć EmotionAid® (12h = 3 x 4h) plus superwizja grupowa (3h)

 • specyfika pracy z różnymi grupami pierwszego kontaktu (policja, szkoły, szpitale, dzieci i młodzież etc.)

 • najlepsze praktyki i ćwiczenia wykorzystywane w pracy grupowej wg EmotionAid®

 • dostęp do narzędzi EA na platformie EA.

Jeśli masz wątpliwości, czy uznamy Twoje przygotowanie, napisz do nas kontakt@psse.net.pl 

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kandydata na kurs i/lub nieprzyznania certyfikatu w uzasadnionych przypadkach.

Uwaga! Całość kursu odbywa się na platformie ZOOM z tłumaczeniem na język polski. W przypadku pracy w małych ćwiczeniowych grupach może zdarzyć się, że będziemy prosić o „koleżeńskie” tłumaczenie konsekutywne (Zoom nie daje możliwości tłumaczenia symultanicznego w „pokojach”).