Szkolenie facylitatorów EmotionAid® – III edycja.

Kurs dla facylitatorów  EmotionAid® jest przeznaczony wyłącznie dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Ma na celu edukację w zakresie EmotionAid®, przekazanie i ćwiczenie narzędzi EmotionAid® adresowanych do przedstawicieli wszystkich zawodów i sektorów społecznych. W szczególności warto przekazywać te umiejętności grupom zawodowym, które działają w warunkach wysokiego poziomu stresu (medycy, nauczyciele, ratownicy, strażacy, służby mundurowe etc.) oraz kontaktują się z osobami obciążonymi dużym stresem.

Jest to kurs praktyczny, poparty licznymi ćwiczeniami, symulacjami z wykorzystaniem zestawu narzędzi dydaktycznych EmotionAid®.

Druga edycja kursu w Polsce trwała od lutego  do mają 2022 r. włącznie i zakończyła się wykształceniem 40 facylitatorów EmotionAid® z Polski.

Prowadzenie kursu:

dr Cathy Lawi – prezydent i dyrektor zarządzający ITI Izrael

International Trauma Healing Institute Israel (ITI Israel) – jest badawczą I edukacyjną organizacją non-profit, założoną w 2005 roku przez Ginę Ross. ITI Israel jest zarządzane przez dr Cathy Lawi.

Narzędzia ITI zostały wybrane przez rząd izraelski oraz Ministerstwo Zdrowia, Obrony i Edukacji do realizacji projektów indywidualnego i zbiorowego dobrostanu emocjonalnego.

Wizją ITI jest zmniejszenie roli indywidualnej i zbiorowej traumy w konfliktach, przemocy i wojnie
poprzez leczenie traumy, budowanie odporności i stosowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Misją ITI jest wdrożenie powtarzalnego modelu zapobiegania traumom i stresowi oraz rozwiązywania konfliktów
w celu ułatwienia komunikacji, tolerancji i harmonijnego dialogu.

Organizacja kursu:

Szkolenie jest zorganizowane przez:

 

Treść kursu:

„EmotionAid® – facylitator indywidualny I grupowy” 40 h  – III edycja.

Zanim zostaniesz przyjęta/y na kurs INTRO facylitatorów EmotionAid®, musisz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

(Jeśli nigdy aktywnie nie uczestniczyłeś w szkoleniu INTRO EmotionAid®, obejrzenie  2-godzinnego szkolenia INTRO jest  podstawą rozpoczęcia kursu. Będzie udostępnione po odesłaniu formularza wniosku o udostępnienie najpóźniej 21 dni przed kursem EmotionAid®).

Musisz:

 • być studentem kursu certyfikacyjnego Somatic Experiencing®/ lub certyfikowanym praktykiem (SEP) SE™.
 • i/lub terapeutą, który ukończy kursy w ramach neurobiologicznych podejść do psychoterapii: SOMA/NARM/Bodynamic/EMDR/Brainspotting/Terapia Lowenowska / itp.
 • i/lub terapeutą pracującym w podejściach procesowych: NVC/Gestalt/Psychologia Zorientowana na Proces/ IFS/ACT itp. 

(Jeśli masz wątpliwości, czy uznamy Twoje przygotowanie, napisz do nas kontakt@psse.net.pl )

oraz (po zaliczeniu szkolenia  INTRO EmotionAid) wypełnić formularz zgłoszeniowy na III edycję kursu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ0bDlLkcUlYUokyRhyxGsgmbZquvCmeHnPOLUoDk8tSyhqw/viewform?usp=sf_link

Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia kandydata na kurs i/lub nieprzyznania certyfikatu w uzasadnionych przypadkach.

Uwaga! Całość kursu odbywa się na platformie ZOOM z tłumaczeniem na język polski. W przypadku pracy w małych ćwiczeniowych grupach może zdarzyć się, że będziemy prosić o „koleżeńskie” tłumaczenie konsekutywne (Zoom nie daje możliwości tłumaczenia symultanicznego w „pokojach”).

 

Część I –„EmotionAid® – facylitator pracujący indywidualnie” (26 h)

Pierwsza część jest adresowana tylko dla tych, którzy chcą wykorzystywać  EmotionAid® w kontakcie indywidualnym.

 1. EmotionAid® 5 Kroków (3 x 4 h)
 • wprowadzenie, praktyka i procedura 5 Kroków EmotionAid®
 • praktykowanie innych narzędzi EmotionAid® („Dywan nieskończoności”, Skala Stresu etc.)
 1. Zastosowanie EmotionAid® wobec głównych źródeł stresu: (3 x 4h)
 • wspieranie za pomocą stawiania zdrowych granic
 • rozpoznawanie i praca w sytuacji zagrożenia zmęczeniem współczuciem (z osobami najbardziej narażonymi na wypalenie)
 • identyfikacja i praca z traumą zbiorową.
 1. Superwizja grupowa (2 h)

Część II. „Kurs EmotionAid®  – facylitator pracujący z grupami” (14 h)

  1. Tytuł: Jak uczyć EmotionAid® (3 x 4 h)
  • specyfika pracy z różnymi grupami pierwszego kontaktu (policja, szkoły, szpitale, itp.).
  • najlepsze praktyki i ćwiczenia wykorzystywane w pracy grupowej wg EmotionAid®.
 1. Superwizja grupowa.(2 h)