Szkolenie facylitatorów EmotionAid® – II edycja.

Kurs dla facylitatorów  EmotionAid® jest przeznaczony wyłącznie dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Ma na celu edukację w zakresie EmotionAid®, przekazanie i ćwiczenie narzędzi EmotionAid® adresowanych do przedstawicieli wszystkich zawodów i sektorów społecznych. W szczególności warto przekazywać te umiejętności grupom zawodowym, które działają w warunkach wysokiego poziomu stresu (medycy, nauczyciele, ratownicy, strażacy, służby mundurowe etc.) oraz kontaktują się z osobami, które przeżywają wysoki poziom stresu.

Jest to kurs praktyczny, poparty licznymi ćwiczeniami, symulacjami z wykorzystaniem zestawu narzędzi dydaktycznych EmotionAid®.

Pierwsza edycja kursu w Polsce trwała od lutego do mają włącznie i zakończyła się wykształceniem 41 Facylitatorów w Polski i 3 z zagranicy.

Prowadzenie kursu:

dr Cathy Lawi – Prezydent i Dyrektor zarządzający ITI Izrael

Maskit Gilan Shochat  – Vice Prezydent ITI Izrael

International Trauma Healing Institute Israel (ITI Israel) – jest badawczą I edukacyjną organizacją non-profit, założoną w 2005 roku przez Ginę Ross. ITI Israel jest zarządzane przez dr Cathy Lawi.

Narzędzia ITI zostały wybrane przez rząd izraelski oraz Ministerstwo Zdrowia, Obrony i Edukacji do realizacji projektów indywidualnego i zbiorowego dobrostanu emocjonalnego.

Wizją ITI jest zmniejszenie roli indywidualnej i zbiorowej traumy w konfliktach, przemocy i wojnie
poprzez leczenie traumy, budowanie odporności i stosowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Misją ITI jest wdrożenie powtarzalnego modelu zapobiegania traumom i stresowi oraz rozwiązywania konfliktów
w celu ułatwienia komunikacji, tolerancji i harmonijnego dialogu.

Organizacja kursu:

Szkolenie jest zorganizowane przez:

 

Treść kursu:

„EmotionAid® – indywidualny i grupowy facylitator” – II edycja.

 Odbycie  2-godzinnego szkolenia INTRO jest  podstawą rozpoczęcia szkolenia. Zanim zostaniesz przyjęta/y na kurs INTRO facylitatorów EmotionAid®, musisz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków, czyli być:

 • studentem kursu certyfikacyjnego Somatic Experiencing®/certyfikowani praktycy (SEP) SE™  .
 • i/lub terapeutą, który ukończy kursy w ramach neurobiologicznych podejść do psychoterapii: SOMA/NARM/Bodynamic/EMDR/Brainspotting/Terapia Lowenowska / itp.
 • i/lub terapeutą pracującym w podejściach procesowych: NVC/Gestalt/Psychologia Zorientowana na Proces/ IFS/ACT itp.
 • oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uwaga ! Całość kursu odbywa się na platformie ZOOM z tłumaczeniem symultanicznym. W przypadku pracy w małych ćwiczeniowych grupach może zdarzyć się, że będziemy prosić o „koleżeńskie” tłumaczenie konsekutywne (Zoom nie daje możliwości tłumaczenia symultanicznego w „pokojach”).

 

Część I –„EmotionAid® – Facylitator pracujący indywidualnie” (26 h)

Pierwsza część jest adresowana tylko dla tych, którzy chcą wykorzystywać  EmotionAid® w kontakcie indywidualnym.

 1. EmotionAid® 5 kroków
  • wprowadzenie, praktyka i procedura 5 kroków EmotionAid®
  • praktykowanie innych narzędzi EmotionAid® („dywan nieskończoności”, skala stresu etc.)
 2. Zastosowanie EmotionAid® wobec trzech głównych źródeł stresu:
 • wspieranie za pomocą stawiania zdrowych granic
 • rozpoznawanie i praca w sytuacji zagrożenia zmęczenia współczuciem (z osobami najbardziej narażonymi na ryzyko wypalenia)
 • identyfikacja i praca z traumą zbiorową.
 1. Superwizja.

Część II. „Kurs EmotionAid®  – Facylitator pracujący z grupami” (10 h)

 1. Tytuł: Jak uczyć EmotionAid®
 • specyfika pracy z różnymi grupami pierwszego kontaktu (policja, szkoły, szpitale, etc.).
 • najlepsze praktyki i ćwiczenia wykorzystywane w pracy grupowej wg EmotionAid®.
 1. Superwizja.