Newsletter PSSE #3

sobota, 8 lipca 2023

WALNE ZGROMADZENIE PSSE

W sobotę 3 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PSSE. Część członkiń i członków brała w nim udział in vivo, część online, reszta wspierała nas duchem.

Staropolskim zwyczajem Marek Małkowicz – Prezes Stowarzyszenia – powitał wszystkich. Prowadzącą Zebranie została Dorota Mrozek. 

Swoją kadencję zakończyła Komisja Etyki. Dziękujemy jej Przewodniczącemu – Andrzejowi Wróblewskiemu, Sekretarzynie – Małgorzacie Sieczkowskiej oraz Katarzynie Żak-Ratajczak i Piotrowi Antoniakowi za pracę nad kodeksem, za wyznaczanie standardów; za ich subtelne czuwanie nad tym, co najistotniejsze w praktykowaniu Somatic Experiening®. 

Z bycia Członkiem Komisji Etyki zrezygnował Piotr Antoniak – Piotrze, dziękujemy za Twój spokój i ujmowanie istoty spraw w proste (ale nie żołnierskie) słowa. 

Zanim rozstaliśmy się z poprzednim składem KE – Marek Małkowicz otrzymał Doroczne Wyróżnienie Komisji Etyki za pełne inicjatywy i pasji zaangażowanie na rzecz systemowego wspierania osób dotkniętych traumą wojenną.

Powołana została następna Komisji Etyki – w trochę nowym i trochę znanym składzie. Obecnie KE liczy 5 osób – Andrzej Wróblewski – Przewodniczący, Monika Wirżajtys – Zastępca Przewodniczącego, Katarzyna Żak-Ratajczak – Sekretarzyna, Małgorzata Sieczkowska i Agnieszka Zachmann – Członkinie. Witamy na pokładzie!

Podczas zebrania Zarząd przedstawił swoje działania w różnych obszarach, oto kilka z nich:

• w celu lepszej komunikacji z Członkami i Członkiniami  powstała grupa Whatsapp oraz rozpoczęliśmy wysyłanie newslettera – pracujemy nad jego formą i regularnością; odtąd informacje płyną do Was wielokanałowo – poprzez email, Whatsapp, newsletter,

• ruszyły prace nad zmianą strony internetowej PSSE, aby stała się bardziej czytelna, aktualna i nowoczesna; jedną z pierwszych zmian było ustalenie, że na Mapie Praktyków umieszczać będziemy osoby, które ukończyły 3-letnie szkolenie i otrzymały certyfikat;

• w okresie luty-maj 2023 roku Marek Małkowicz wraz z Honoratą Łukaszewską i Asystentami EA™ – Beatą Muszyńską-Dębską, Magdaleną Cagarą, Martą Targońską, Małgorzatą Szczepańską i Radosławem Stecem – zorganizowali, wspólnie z EmotionAid Fundation Israel, III edycję EmotionAid®;

• z  inicjatywy Andrzeja Wróblewskiego i pod Jego batutą prowadzone są interwizje koleżeńskie SE™. Uczestnicy spotykają się w małym gronie, wymieniają doświadczeniami; informację o terminie spotkań przesyłamy mailowo; warto skorzystać z tej formy budowania wspólnoty, gdzie oprócz wsparcia innych praktyków – poznajemy się z kolejnymi Członkami naszej społeczności;

• Yuri Zelez (prowadzący) i Honorata Łukaszewska (organizator) to znany już części z nas duet, dzięki któremu mogliśmy brać udział w warsztatach „Samoregulacja i regulacja przez dotyk”, „Powięź, mięśnie, kości”, „Praca na trzewiach, układ endokrynny”. W tym roku możliwe są warsztaty online, szczegóły otrzymacie drogą mailową;

• promowanie praktyków SE™ na stronie internetowej Stowarzyszenia – zastanawiamy się, jak zachęcać osoby, który ukończyły szkolenie, aby dołączyły do PSSE. Może macie jakieś pomysły? Na Walnym  Zgromadzeniu padła propozycja poszerzenia „bio” dla SEP-ów w zamian za udostępnienie na swojej stronie www linku do strony PSSE;

• z inicjatywy Justyny Mingielewicz powstała grupa superwizująca się pod troskliwym okiem (i coraz dłuższą brodą) Yuriego Zeleza;

• w dniach 22-25.06.2022 Klaudia Angela Grabska i Marek Małkowicz wzięli udział w GA w Pradze,

• Członkowie i Członkinie PSSE, biorący udział w odbywającej się 30.11.2022 roku Konferencji Poliwagalnej, mogli skorzystać ze zniżki – to dzięki działaniom Ewy Kalinowskiej-Podwika;

• pojawiła się oferta ubezpieczeń dla terapeutów i członków PSSE, nad przygotowaniem której czuwała Elżbieta Moryto – nasza Wiceprezes.

Zarząd otrzymał absolutorium, po długiej dyskusji – przyjęto Sprawozdanie Finansowe za rok 2022.

Następnie ustępująca ze stanowiska Skarbnika Ewa Kalinowska-Podwika przekazała pałeczkę (a właściwie kartę i dostęp do konta) nowej Skarbnik – Justynie Mingielewicz (na zdjęciu). Ewa pozostaje w Zarządzie, który teraz liczy 7 osób.

GENERAL ASSEMBLY W EDYNBURGU

W tym roku czerwiec miesiącem Walnych Zebrań jest, a na pewno był, oto notatka naszego przedstawiciela na corocznym GA – Marka Małkowicza Prezesa PSSE

Od 2011 roku – kiedy powstało EASE – jego Członkowie spotykają się każdego roku na General Assembly (GA, czyli Walne Zgromadzenie). Tym razem GA miało miejsce w Edynburgu w dniach 14-17 czerwca. Uczestniczyły w nim 45 osoby z Europy i 2 z USA.

https://somatic-experiencing-europe.org/about-ease/

EASE współtworzone jest przez trenerów (T), stowarzyszenia narodowe (A), organizatorów szkoleń certyfikacyjnych SE™ (O). Używa się też akronimu TAO. Stopniowo rośnie rola asystentów szkoleń SE™, ich standardów pracy w powiązaniu ze staraniami TAO o wysoką jakość szkoleń (standardy w polskim tłumaczeniu dostępne są na naszej stronie:

https://psse.net.pl/wp-content/uploads/2022/11/normy-i-wytyczne-dla-asystentow-SE.pdf

Jak wiemy, budowanie zaangażowanej we wspólne sprawy społeczności jest długotrwałym procesem, wymaga wielu cierpliwych kroków w ciągłym szukaniu sposobów kontaktu i porozumienia między różnymi stronami w ważnych dla nich sprawach – zwłaszcza, gdy społeczność ma charakter międzynarodowy. Obecność ludzi bardziej otwartych na zmiany i potrzeby środowiska w strukturach Zarządu, komisji, komitetów, grup roboczych w widoczny sposób przyspiesza ten proces.

Pole dobrze wyregulowanych ludzi dbających o to, aby nie naruszać granic innych – ale także własnych 😊 – czyli w większości SEP-ów (część organizatorów nie jest SEP-ami), zajmowało się w ciągu trzech pełnych dni wprowadzaniem, usprawnianiem reguł oraz rozwiązywaniem problemów pojawiających się w środowisku Praktyków SE™, studentów, Trenerów, Asystentów, a także w relacjach z i pomiędzy organizatorami szkoleń certyfikacyjnych.

My terapeuci, to często „samotne wilki”, a EASE i stowarzyszenia narodowe mają dawać nam jak najlepsze wsparcie i poczucie przynależności. Wiemy z Somatic Experiencing®, że nasze układy nerwowe potrzebują obecności innych, także w wymiarze zawodowym. Każdy z nas, Członków PSSE, może współtworzyć standardy pracy – aby lepiej kształcić SEP-ów, skuteczniej wspierać naszych klientów,  przestrzegając przy tym standardów etycznych. 

Właściwa praca nad standardami odbywa się w komisjach złożonych z kilku osób dobrowolnie zgłaszających swój akces; propozycje komisji są następnie szeroko omawiane i przegłosowywane w trakcie odbywającego się corocznie Zgromadzenia. Podejmowane są także wspólnie decyzje odnośnie kierunków i charakteru konkretnych działań, realizowanych do kolejnego Walnego Zgromadzenia.

EASE obejmuje obecnie:

• 16 organizatorów szkoleń SE (np.w Niemczech jest pięciu, a w Polsce dwóch, w Grecji jest jeden) https://somatic-experiencing-europe.org/organizers/

• 14 Stowarzyszeń https://somatic-experiencing-europe.org/associations/

• 21 Trenerów posiadających uprawnienia do prowadzenia szkoleń certyfikacyjnych na terenie Europy oraz 4 trenerów międzynarodowych (stowarzyszonych: Ale Duarte, Sonia Gomez, Liane Pinto, Pedro Prado). W tym roku Trenerzy byli reprezentowani przez Kari Else Slinning, Rachi Sangkasaad, Urs Rentsch i Anne Janzen. https://somatic-experiencing-europe.org/trainers/

Z Polski w tym roku na spotkaniu obecni byli: 

• Marek Małkowicz (reprezentujący stowarzyszenie, prezes PSSE)

• Marta Ułaszewska-Żuk (reprezentująca organizatora, INTERP)

• Katarzyna Małkowicz (reprezentująca Ethics Committee of EASE; Członek PSSE).

Urs Rentsch (członek Zarządu EASE) – reprezentujący głos Trenerów w sześcioosobowym Zarządzie zagaił:

„Czasami słyszymy, że EASE powinno zrobić to czy tamto. To KAŻDY z nas, członków EASE, ma wpływ na funkcjonowanie środowiska Somatic Experiencing® w Europie”.

Urs przypomniał procedurę głosowania i podejmowania decyzji (deep democracy), która pozwala integrować zdania mniejszości dzięki uszanowaniu odrębności każdego głosu. Wszyscy mają prawo głosu i dyskusja nad projektem, propozycją trwa tak długo, aż wszyscy będą jednomyślni. Jeśli konsensus nie jest możliwy, wówczas decyzja zapada większością głosów,  przy jednoczesnej aprobacie wszystkich, co do takiego wyboru. To wymagająca procedura – przede wszystkim szacunku i cierpliwości w słuchaniu.

Co zrobiliśmy w trakcie trzech dni obrad:

1. udzieliliśmy absolutorium Zarządowi GA, aprobując sprawozdanie finansowe za ubiegły rok (EASE posiada oszczędności, podobnie jak nasze Stowarzyszenie 😊),

2. wybraliśmy nowych członków Zarządu (Kari Else Slinning ze Szwecji, po sześciu latach pracy ustąpiła z Zarządu, a jej miejsce zajęła Marta Ułaszewska-Żuk – serdecznie gratulujemy!),

3. wybraliśmy nowy logotyp i zatwierdziliśmy projekt nowej strony EASE,

4. omawialiśmy też wyniki prac poszczególnych komisji i zespołów roboczych:

• Komisja Etyki EASE  – zajmuje się nie tylko zażaleniami kierowanymi do EASE ze strony klientów czy studentów SE™, ale także wypracowaniem rozwiązań dla bezpiecznej wymiany informacji, respektującej zasady poufności danych oraz etycznych relacji pomiędzy tworzącymi EASE podmiotami; dwóch członków Komisji Etyki EASE po ośmiu latach pracy ustąpiło ze swoich funkcji: Manfred Baumeister (Niemcy), Christel Segander (Szwecja) – obie osoby współtworzyły obecnie obowiązujący Kodeks Etyczny; w ich miejsce,  jako Członkowie tego gremium, zatwierdzone zostały dwie osoby, od roku pełniące funkcje zastępcze (substitutes); dzięki temu rozwiązaniu praktycznie realizowany jest proces mentoringu, czyli wprowadzania nowych członków Komisji;

• ATF (Komisja Stowarzyszeń Narodowych) – spotyka się i dzieli dobrymi praktykami oraz przygotowuje, w perspektywie dwóch, trzech lat, konferencję SE™, aktualnie pracuje nad docenieniem roli Asystentów; inny poruszony temat to możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu online – aktualnie nie ma takiej możliwości (jeśli ktoś nie może wziąć udziału na żywo, może być reprezentowany przez inną osobę); od przyszłego roku EASE będzie mogło refundować część kosztów udziału Członków EASE (z krajów o niskim poziomie dochodów oraz rozpoczynających swoją aktywność w EASE); Komisja ATF pod kierunkiem Zlaty Kostejnovej (Czechy; Członkini Zarządu EASE) omówiła warunki bezpłatnego dostępu wszystkich członków narodowych stowarzyszeń do Media Library SEI. W każdy trzeci czwartek miesiąca ATF spotyka się, aby wymieniać się doświadczeniami i wiedzą, jak organizować współpracę wewnątrz i pomiędzy Stowarzyszeniami;

• Senior Assistants Task Force EATF, którego liderką jest Hillary Witt:  lista Starszych Asystentów jest publikowana dwa razy do roku na stronie EASE (pierwszym polskim Starszym Asystentem jest Marta Ułaszewska-Żuk); Członkowie EATF wypracowują standardy pracy Asystentów podczas treningów, podobnie jak kryteria i standardy rozwoju Asystenta; odpowiedzialność i stanie na straży przestrzegania tych standardów należy do lokalnych Stowarzyszeń (tak jest w dwóch najdłużej działających Stowarzyszeniach – niemieckim i duńskim);

• EOTF (European Organizer Task Force): minimalne wymagania, aby zostać SEP-em to – poza udziałem w sześciu modułach szkoleniowych – 15 sesji indywidualnych i 18 punktów (a nie godzin) superwizji – (Dania, Włochy, Hiszpania, Polska, Turcja, Finlandia),  Holandia (18/18), Niemcy (20/20), Szwajcaria (24/24); ożywioną dyskusję wokół tego wywołują kontrowersje związane z konkurencyjnością szkoleń online wobec szkoleń na żywo (kwestia niższych kosztów: Portugalia nabywa tanie kursu online z Brazylii, a Hiszpania z innych krajów Ameryki Południowej);

• European Faculty (dotyczący nauczania SE™): pojawia się wyzwanie: jak mierzyć jakość  treningów SE™?  Co z rzeczywistością postpandemiczną – gdy wielu ludzi w lęku przestało wychodzić z domów i nadal korzysta chętnie z form zdalnego nauczania? A ponadto niektórzy nauczyciele nie umieją/ nie lubią pracować online? Trendu pracy zdalnej nie cofniemy, ale możemy wprowadzić zdrowy balans pomiędzy formami uczenia stacjonarniego i online. Powstanie zespół,  który określi stanowisko GA wobec utrzymania treningów online – m.in. rozstrzygnie o możliwej dopuszczalnej ilości dni szkoleniowych w trybie online (aby zachować jakość pracy w szkoleniach, student może odbyć nie więcej niż 12 dni online z całości szkolenia; dotyczy to treningów, które rozpoczęły się po 31.12.2023 i  nie zostały jeszcze ogłoszone przed GA 2023);

• SE Ukrainian Task Force (grupa robocza powstała po wybuchu wojny w Ukrainie): 400 wolontariuszy opracowało i tłumaczyło różne materiały o SE™, 45 SEP-ów oferowało pomoc; odbyło się 11 darmowych webinarów, regularne spotkania regulacyjne dla pomagających i klientów (prowadzone głównie przez Lianę Pinto z Brazylii). Powstała podstrona www dla materiałów i filmów  dot. SE™ przetłumaczonych na różne języki (np. arkusz SCOPE). W lutym 2023r. odbyła się konferencja podsumowująca pracę tego zespołu, podczas której wypłynął ważny wniosek o przekształcenie UTF w Humanitarian Response Committee (HRC), zajmujący się udzielaniem zorganizowanego wsparcia ofiarom katastrof naturalnych, wojen, służbom ratowniczym – w oparciu o przygotowane materiały, protokoły i programy. HRC ma skupiać ludzi dzielących się wiedzą, umiejętnościami  i motywacją do angażowania w działania wspierające.  

https://somatic-experiencing-europe.org/se-ukraine-task-force/

5. GA to także okazja budowania relacji i wymiany doświadczeń. 

• Somatic Experiencing Deutschland – (największe -2000 członków!  i najprężniej działające Stowarzyszenie w Europie ) wydaje właśnie książkę o pracy SE™ z dziećmi szkolnymi; inne Stowarzyszenia – także NASZE –  mogą z niej skorzystać i ją przetłumaczyć; Członkowie innych Stowarzyszeń mogą zapisać się do niemieckiego Stowarzyszenia (koszt 60 euro) i korzystać z dużo tańszych szkoleń np. z Peterem Levinem . https://www.somatic-experiencing.de/ ; niemiecki Stowarzyszenie organizuje także szkolenia dla Asystentów przygotowujące (pod względem wiedzy i umiejętności) do roli Asystenta w szkoleniu certyfikacyjnym SE™ (koszt w Niemczech to około 300 euro za dwa dni);

• umocnione zostały relacje pomiędzy EASE i SEI (Somatic Experiencing International założoną przez Petera Levina). https://traumahealing.org/

• już trzeci raz w ciągu ostatnich czterech lat w GA uczestniczą: Rebecca Stahl – Dyrektor Zarządzający z Michelle Solloway (Zepół ds. Badań i Rozwoju)  . Cele SEI to wspieranie (w nakładzie miliona dolarów) edukacji w zakresie SE™ (dofinansowanie obniżające koszty szkoleń). Działa Media Library – za darmo udostępniane są  SEP-om materiały edukacyjne (wymagane jest członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu SE™). Warto śledzić ich Facebook i Instagram;  Zarząd SEI jest międzynarodowy, a więc mogę wejść w jego skład osoby spoza USA; miało również miejsce potkanie z członkami SEI wokół tematu  Trauma Education & Research Organizations.

W ramach SEI działają trzy zespoły:  

• ds. mentoringowych programów dla terapeutów SE™

• ds. strategicznego planowania i zarządzania

• ds. badań nad efektywnością SE™ – potrzebne są  badania w kierunku wytwarzania dowodów na skuteczność metody;  np. porównanie jakości treningu online oraz „na żywo” z użyciem trzech wersji kwestionariusza (niestety w tym obszarze niewiele się dzieje ☹) . 

6. Podczas GA była też okazja do bliższego osobistego poznawania się z przedstawicielami środowisk z różnych krajów i miłego spędzania czasu. Rozwijaliśmy swoje umiejętności rozumienia i komunikowania się w języku angielskim 😊

• mieliśmy możliwość poznać – z przewodnikiem – historię Edynburga, m.in. kawiarni – miejsca, w którym Joan Rowling napisała pierwszą część Harrego Pottera.

• Były też momenty inspirujące dla mnie jako SEP-a:

dwie osoby (Anja z Niemiec, Jeanet z Danii) w trakcie obrad wykonywały robótki na drutach, przy czym obie śledziły tok dyskusji, żywo reagując na pojawiające się wątki 😊; widok i odczucie rytmiczności ruchów działało kojąco na nasze układy nerwowe, niekiedy obciążone długo trwającą dyskusją wokół jakiegoś jednego tematu. To chyba był taki „glimmer”, który Beata Muszyńska- Dębska (za Deb Daną) opisywała ostatnio na naszym fanpage’u. 😊

• rozmowa z trenerką drugiej grupy praktyków SE™ w Polsce (która startowała w 2015 roku) dotyczyła między innymi znanej jej dobrze Heike Gattnar (Niemcy) – autorki wielu materiałów na kursach SE™, trenerki SE,  która opracowała model pracy SE™ z traumą transgeneracyjną; Heike prowadziła dla nas trzydniowe szkolenie z tego tematu w 2019 roku. Anne twierdzi, że możemy zaproponować Heike ponowne przeprowadzenie szkolenia z tego tematu.

7. Ustalenie kolejnych terminów GA: 

• EASE GA 2024: 26-29.06  – Budapeszt (Węgry)

• EASE GA 2025: 11-14.06  -miejsce do ustalenia. Może zaproponujemy w Polsce?

KANAŁ STOWARZYSZENIA NA YOTUBE

Zapraszamy do odwiedzania kanału YouTube naszego Stowarzyszenia. Znajdziecie tam film dotyczący SE™ dla dzieci pt. „Rico i Daniella” – w języku polskim, ukraińskim i migowym, a także film o EmotionAid® – nagrane z inicjatywy Ewy Kalinowskiej-Podwika i Damiana Dudkiewicza „5 Kroków” w języku polskim i angielskim. 

www.youtube.com/@polskiestowarzyszeniesomat5611

NOWA STRONA EMOTIONAID®

Izraelski ośrodek EmotionAid® zaprasza do eksplorowania nowej odsłony swojej strony:  https://emotionaid.com

Facylitatorzy EmotionAid® mogą się przyłączyć – poprzez wykupienie abonamentu – do międzynarodowej społeczności facylitatorów i mieć dostęp do wielu materiałów w różnych językach. Poza tym można wykupić dostęp do masterclass i superwizji grupowej online (w języku angielskim). Na każdym z tych spotkań oprócz części wykładowej jest stworzona okazja, aby poćwiczyć w grupach – zwykle powstaje też grupa polskojęzyczna.

Najbliższe terminy (godz. 17:00-19:30):  

⇒ 20 sierpnia – superwizja grupowa 

⇒ 8 listopada – wprowadzenie w nowe techniki 

⇒ 19 grudnia – temat niespodzianka i świętowanie wspólnoty.

Facylitatorzy EA™ z Polski otrzymali z naszej skrzynki mailowej hasło, dzięki któremu uzyskają 30% rabatu.

KONKURS WAKACYJNY ! 

Zbliża się (albo już trwa) czas urlopów. Życzymy Wam wytrwałości w odpoczywaniu, dbaniu o to, co ważne, słuchaniu tego, czego potrzebujecie. Życzymy cudownych widoków, wyciszających dźwięków, ciekawych smaków – gdziekolwiek będziecie – tak, aby znaleźć kolejne glimmer’y, zasoby, cieszynki – jednym słowem to, co Was wspiera!  

Czekamy na Wasze zdjęcia z urlopu, temat przewodni „SEP na wakacjach”. Fotografie przesyłajcie proszę na adres sekretarz@psse.net.pl – do 31 sierpnia. Może zrobimy z tego kolaż, który będzie nam przypominał o miłych chwilach? Zapraszamy do wspólnej zabawy!