Newsletter PSSE #4

poniedziałek, 9 października 2023

SMUTNA WIADOMOŚĆ

Świat Somatic Experiencing® poniósł głęboką, niepowetowaną stratę.

Dnia 4 września 2023 roku zmarła niespodziewanie Michele Solloway, przewodnicząca Zarządu SEI.

Michele była osobą, której zależało na tym, aby Somatic Experience® było dostępne dla każdego.

Składamy wyrazy współczucia Jej bliskim i wszystkim członkiniom i członkom rodziny SE. Michele, będziemy zawsze pamiętać o Tobie!

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Przypominamy, że do końca września należało opłacić  składkę członkowską za 2023 rok. Jeśli tego nie zrobiłaś/nie zrobiłeś to prosimy o uzupełnienie płatności.

Od przyszłego roku składki należy opłacać do końca marca.

CO SŁYCHAĆ W SPOŁECZNOŚCI EMOTIONAID®?

(red. Honorata Łukaszewska)

Cathy Lawi nie ustaje w budowaniu międzynarodowej społeczności facylitatorów EmotionAid®. Z pewnością służą temu comiesięczne spotkania online, wśród których są i masterclass i superwizje i okazja do “poćwiczenia z systemami nerwowymi” z innych krajów.

Link do programu masterclass:

https://emotionaid.com/master-class/

Polscy facylitatorzy otrzymali na skrzynki mailowe kod uprawniający do zniżki.

Po bardzo dobrych doświadczeniach we współtworzeniu ostatniego kursu wraz z asystentami z krajów niemieckojęzycznych, polscy asystenci EA postanowili dokształcać się wzajemnie. W sierpniu odbyliśmy spotkanie interwizyjne, gdzie dzieliliśmy się refleksjami na temat granic psychologicznych w odniesieniu do EmotionAid® oraz praktykowaliśmy ćwiczenia na ten temat. Planujemy kolejne!

“FROM SUBJECTIVITY TO OBJECTIVITY” – SZKOLENIE Z LIANE PINTO

3 i 4 listopada 2023 roku Liane Pinto przeprowadzi online swój warsztat “From Subjectivity to Objectivity” dla studentów i praktyków SE, który chcą:

  • zbudować jasny plan terapeutyczny poprzez strategiczne myślenie w procesie terapeutycznym;
  • zwiększyć swoje możliwości zarządzania wynikami;
  • stać się bardziej pewnymi siebie w swojej pracy i bardziej efektywnymi w swoich procesach SE

PROGRAM:

1. Od skargi do celu – jak zidentyfikować jawne i ukryte wymagania.

2. Kontrola wyników (kwestionariusze, oceny, zapisy itp.).

3. Jak opracować plan terapeutyczny.

4. Różne protokoły dla różnych kategorii.

5. Jak być elastycznym bez utraty kierunku.

6. Jak i kiedy zakończyć proces terapeutyczny – od uczenia się do autonomii.

Zgłoszenia na szkolenie i płatność (220 euro) są możliwe bezpośrednio u Liany Pinto

(tel. /whatsapp +55 713491-2994), ale najpierw trzeba odesłać formularz zgłoszeniowy:

https://forms.gle/KHnSkhiPunMA7Z326

A jeśli jesteś zainteresowany tłumaczeniem symultanicznym z języka angielskiego na polski, zgłoś się telefonicznie/ sms/ whatsapp +48 608 782 428 do Honoraty Łukaszewskiej. 

Dzielimy się dodatkowymi kosztami tłumaczenia. Zarząd PSSE uchwalił częściowe dofinansowanie tego tłumaczenia.

To ważne, żeby było jak najmniej barier utrudniających dokształcanie się SEPów!

Więcej informacji na Facebook

COŚ DO POCZYTANIA, NIEKONIECZNIE DO PODUSZKI

“Psychoterapia sensomotoryczna to podręcznik prezentujący zasady nowatorskiej metody łączącej tradycyjną psychoterapię z praktykami somatycznymi.

Stephen Porges, PhD, profesor University of North Carolina, twórca teorii poliwagalnej pisze: „Psychoterapia sensomotoryczna jest przełomową książką stanowiącą pomost między tradycyjną psychoterapią a terapiami zorientowanymi na ciało. Wyposaża czytelnika, zarówno klinicystę, jak i klienta, w narzędzia niezbędne do powiązania intuicji ciała i słów osobistej narracji.””

“Co tak naprawdę jest „normalne”, jeśli chodzi o zdrowie? W ciągu czterdziestu lat doświadczenia klinicznego Maté uznał dominujące rozumienie „normalności” za fałszywe i nieuwzględniające roli, jaką trauma, stres i presja współczesnego życia wywierają na nasze ciała i umysły kosztem dobrego zdrowia. Pomimo całej wiedzy i zaawansowanych technologii zachodnia medycyna często nie traktuje człowieka całościowo, ignorując to, jak toksyczna jest dzisiejsza kultura, która obciąża organizm, układ odpornościowy i osłabia równowagę emocjonalną”.

W POSZUKIWANIU ZASOBÓW

Wakacje to był dobry czas na poszukiwania zasobów – wspomnień, obrazów, przeżyć, doświadczeń, które nas wspierają i dadzą nam siłę na nadchodzące długie, jesienne wieczory.

Tu jest miejsce na Twoje glimmery:

NIE SAMYM SE ŻYJE CZŁOWIEK

Wrzesień – czas powrotów do szkoły, trudny czas dla wielu dzieci i rodziców, dlatego pamiętajmy wszyscy: