Monika Wirżajtys
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16027
dane kontaktowe: tel. 509401889
gabinet: ul.Karłowicza 14/1 , Bydgoszcz


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.