Barbara Alicja Grumuła
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16004
dane kontaktowe: tel. 512 33 77 99, mail: b.grumula@wp.pl
gabinet: ul.Broniewskiego 4/145, Bielsko Biała


Alicja Kamińska
nr certyfikatu EASE: PLPLUS19012
dane kontaktowe: tel. 785 926 015;mail: kamalicja@gmail.com
gabinet: ul.Wolności 33/3, 42-200 Częstochowa


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.