Terapeuci/Praktycy SE® – Joanna Sadowska-Buda


pin Członkini Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing
nr certyfikatu EASE: PLITP23032

adres: ul. Krasińskiego 18, 01-581, Warszawa

email: johana.buda@gmail.com

telefon: +48 783 309 600

wykształcenie: Terapeuta SE™, psychoterapeuta w nurcie psychologii procesu, terapeutka pracy z ciałem, facylitatorka Clean Coaching Process, trenerka.

Adresaci:

  • dorośli
  • pary
  • indywidualnie
  • grupowo

Specjalizacja:

  • trauma szokowa
  • trauma rozwojowa
  • trauma transgeneracyjna
  • trauma seksualna

Doświadczenie zawodowe:

 Prowadzę działalność terapeutyczną od 2011r. Składa się na nią m.in. psychoterapia indywidualna, terapia par, praca z grupami oraz praca z ciałem. Od 2023 r. również praca z traumą, przy której stosuję takie metody jak Somatic Experiencing, Clean Coaching i psychologię zorientowaną na proces. Wspieram osoby w kryzysie, trudnych momentach w życiu, przewlekłych stanach depresyjnych, cierpiących na symptomy chroniczne, problemy w relacjach, problemy tożsamościowe, osoby neuroatypowe.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych jest poznawanie metod wspierających pracę i regulację układu nerwowego. Odciążony system nerwowy lepiej sobie radzi ze stresem i codziennymi wyzwaniami. Będąc sama osobą neuroatypową poświęciłam wiele lat by poznać jak najwięcej metod wspierających pracę tego właśnie układu.

Należę do społeczności skupionej wokół terapii psychologii zorientowanej na proces, gdzie pracujemy z konfliktami, trudnymi tematami społecznymi zarówno w naszym środowisku procesowym jak i w świecie.

W ramach konkursu grantowego organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu współprowadziłam warsztaty dla „Rodziców Samodzielnie Wychowujących Dzieci”

Podczas dni otwartych psychologii procesu, wydarzeniu cyklicznym, prowadziłam m.in. takie warsztaty jak:

– „Procesowe rozmowy” – warsztaty o komunikacji interpersonalnej, współprowadzenie – Anna Wodziak, 2019 r.

– „Twórca symptomu i jego znaczenie w osobistej przemianie” – warsztaty o pracy z symptomem, 2021 r.

– „Inny jako sprzymierzeniec w przechodzeniu przez próg” – warsztaty nakierowane na pracę z innością w nas i wokół nas, 2022 r.

– „Bezpieczeństwo w konflikcie?!” – warsztaty o pracy z konfliktem, współprowadzenie – Agnieszka Klimek, 2023 r.

Pełniłam funkcję członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w latach 2019-2023 r.

Od 2021 r. współpracuję z firmą Psychocare, świadcząc usługi w obszarze psychoterapii indywidualnej i par.

 

Dodatkowe szkolenia:

– Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, psychologia kliniczna i osobowości – studia magisterskie; w trakcie szkolenia – V rok;

– Uniwersytet Warszawski – studia magisterskie, kierunek Zarządzanie i Marketing;

– Instytut DMT – roczny kurs Terapii Tańcem i Ruchem prowadzony przez Zespół Terapeutów przy Instytucie DMT;

– Ośrodek pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA „Szkoła Treningu i warsztatu Psychologicznego”, posiadam certyfikat trenera;

– Studium Terapii Par – roczne szkolenie z terapii par w podejściu systemowym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii;

– posiadam certyfikat Facylitatora Clean Coaching Process do prowadzenia coachingu zgodnie z europejskimi standardami społeczności Clean Coaching;

 

Wykształcenie z zakresu pracy z ciałem:

– masaż hawajski Lomi Lomi Nui, prowadząca Susan Floyd, Aloha International

– masaż mięśniowo-powięziowy „Rebalancing”, prowadzący Satyarthi Peloquin

– Terapia Polarity – metoda opracowana przez dr Randolpha Stone’a, prowadząca Małgosia Zalewska

– Pierwotny Oddech Życia – autorski program Swetłany Pełczyńskiej, prowadząca Małgosia Zalewska

– Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing – autorski program Yuri Zeleza z wykorzystaniem dotyku i podstaw Somatic Experiencing.

 

Pozostałe kursy i szkolenia:

Na swojej ścieżce rozwojowej poznawałam takie metody jak: Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ), Movement Medicine, Starosłowiańska Gimnastyka Kobiet. Uczestniczę w cyklicznych szkoleniach w ramach Tantra Woman – ścieżce świadomej kobiecości.

 

Prowadzenie sesji:

język polski

za pomocą Skype, Google Meet

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałki i piątki: 10:00 – 15:00 / 17:00 – 21:00