Zapraszamy na doroczne Walne Zgromadzenie Członków PSSE – 21.04.2021, w godz. 17.30-20.30 na platformie zoom.

Szczegóły wkrótce

Zarząd PSSE