O metodzie Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing® – fundamentalne podejście do leczenia traumy.

terapiatraumy.pl/2012/08/15/wprowadzenie-do-somatic-experiencing

Artykuły pochodzą z Serwisu https://terapiatraumy.pl/, udostępnione za zgodą autorów: Małgorzata Sieczkowska, Zenon Mazurczak

Jest skuteczną psychoneurologiczną metodą należącą do nurtu obejmującego pracę ze świadomością ciała (body-mind therapy). Neurobiologiczne podstawy tego podejścia w połączeniu z najnowszą wiedzą nt. stresu pourazowego, pozwoliły stworzyć spójną metodę, którą chętnie praktykują lekarze i terapeuci różnych specjalności.

Metoda Somatic Experiencing® jest stosowana w leczeniu zespołu stresu pourazowego PTSD oraz wszelkich zaburzeń post-traumatycznych. Stosowana jest ze szczególnym pożytkiem w leczeniu traumy szokowej, począwszy od przypadkowych upadków i zranień, poprzez psychofizyczne następstwa wypadków samochodowych, inwazyjnych procedur medycznych, nieoczekiwanego ataku, traumy przemocy domowej, aż do leczenia przeżyć wojennych i następstw katastrof naturalnych.

Metodę Somatic Experiencing® stosuje się także w terapii traumy okresu rozwojowego. Jest efektywna w leczeniu urazów psychicznych i emocjonalnych, w tym urazu bycia świadkiem zdarzeń traumatycznych. Somatic Experiencing® ma również zastosowanie w leczeniu późnych następstw traumy, wyrażających się w przewlekłych zaburzeniach takich, jak chroniczne zmęczenie, fibromialgia, przewlekła depresja, uogólniony ból itp.. SE należy do tzw. naturalistycznych szkół terapii. Odwołuje się do naturalnych procesów samonaprawczych w ciele oraz oferuje potężne i rozbudowane instrumentarium lecznicze.

Tygrys – ikona Somatic Experiencing®

Wizerunek tygrysa stał się ikoną Somatic Experiencing®.
Tygrysy malowane przez amerykańskiego malarza Guy’a Cocheleach’a, są publikowane w niemal wszystkich książkach Petera A. Levine’a.

terapiatraumy.pl/2012/08/13/tygrys-ikona-se

Pierwsza pacjentka Levine’a, której w swoich publikacjach nadał imię Nancy, od wielu lat doznawała silnych ataków paniki. Jeden z nich pojawił się nieoczekiwanie podczas sesji terapeutycznej. Podczas gdy pacjentka była u szczytu lękowego pobudzenia, Levine zauważył, że przebiera nogami jak w ucieczce. Na moment stał się z pacjentką jakby jednym umysłem. Połączył się z nią nieświadomie i w wewnętrznym obrazie zobaczył skaczącego tygrysa. Krzyknął wówczas do niej: „Nancy, Tygrys!” – wyzwalając tym samym w całym ciele pacjentki skoordynowaną ucieczkę przed domniemanym tygrysem. W istocie umożliwił jej, na poziomie fizjologicznym, dokończenie procesu ucieczki ze szpitala. Opresyjny zabieg medyczny był odbierany przez jej ciało jako inwazja i zagrożenie życia.

Pacjentka przebyła w dzieciństwie operację wycięcia migdałków. Jej pobudzona podczas chirurgicznego zabiegu energia, nie mając szans na rozładowanie w ucieczce czy obronie, na wiele lat przeszła w zamarcie. Później błąkała się w jej ciele i umyśle, bez pamięciowego kontaktu ze zdarzeniem, pod postacią nagłych ataków paniki. Dopiero doświadczenie ataku paniki w gabinecie Levine’a, pod ochroną i przewodnictwem terapeuty i tenże wyimaginowany Tygrys zmusił ją do ucieczki. Pozwolił po dwudziestu latach dokończyć biologiczny, energetyczny i fizjologiczny – proces rozładowania traumy.

Dr Peter A. Levine, twórca Somatic Experiencing®

http://terapiatraumy.pl/2012/08/14/dr-peter-a-levine

Dyrektor edukacyjnej i badawczej organizacji non-profit Somatic Experiencing Trauma Institute zajmującej się leczeniem i zapobieganiem skutkom traumy na całym świecie. Zdobył doktorat z biofizyki medycznej i psychologii. W trakcie 45 letniej kariery naukowej zajmował się badaniem stresu i traumy. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Strona domowa doktora Petera A.Levine’a http://somaticexperiencing.com/

Peter Levine pracował jako konsultant do spraw stresu dla NASA w trakcie prac nad programem kosmicznym. Nauczał w ośrodkach terapeutycznych, szpitalach, i klinikach na całym świecie. Był członkiem grupy zadaniowej w ramach projektu Psychologists for Social Responsibility w zakresie reagowania na katastrofy i konflikty etniczne.

Sesja terapeutyczna Somatic Experiencing® jest sesją indywidualną.

http://terapiatraumy.pl/2012/08/12/sesja-terapeutyczna-se

Zasadniczo nie pracuje się tą metodą w grupie. Proces terapeutyczny obejmuje m.in. umiejętne zawiadywanie pobudzeniem, występującym podczas leczniczego procesu tzw. renegocjowania traumy. Doświadczono, że członkowie grupy, czyli świadkowie pracy indywidualnej na tle grupy, sami często rezonują pobudzeniem, wynikającym z własnych, podobnych lub zbliżonych, przeżyć traumatycznych. Doświadczają tego terapeuci, którzy w dużych grupach mają swoje szkolenie z SE.

Podczas szkolenia psychoterapeutów istnieje wsparcie w postaci wzajemnej pracy w parach. Mamy możliwości równoległego odbywania własnych sesji terapeutycznych SE oraz superwizji. Poza sytuacją szkoleniową, właśnie z powodu łatwego i nadmiernego pobudzania się własnych przeżyć traumatycznych, nie stosujemy Somatic Experiencing® w przebiegu terapii grupowej. Jeden terapeuta – jeden pacjent!