Hałas a AUN – Karolina Zienkiewicz

czwartek, 27 czerwca 2024 | Blog

Czy wiecie, że najczęściej pomijanym czynnikiem, który może aktywować pobudzenie w autonomicznym układzie nerwowym jest niewystarczająca ochrona przed hałasem…?

Naturalną ochroną przed hałasem jest odruch z mięśnia strzemiączkowego, który chroni układ słuchowy przed nagłym głośnym hałasem. Ochrona polega na wywołaniu skurczu mięśni w uchu i fizycznej reakcji, która obniża intensywność odbieranego hałasu.

Osoby, które mają obniżone napięcie mięśniowe, hipermobilność stawowo – mięśniową, choroby tkanki łącznej mogą doświadczać hałasu w sposób szczególnie dokuczliwy. Dokuczliwość ta wynika z zaburzonych procesów psychoakustycznych, które zachodzą, kiedy napięcie mięśni usznych jest obniżone. W niektórych przypadkach osoba taka może doświadczać nasilonej uciążliwości dźwięków otoczenia lub wręcz przejawiać objawy nadwrażliwości słuchowej.

Stałe doświadczanie świata jako zbyt głośnego, dokuczliwego, może powodować zmęczenie, pobudzenie i zaburzenia w procesie regulacji emocji i samoregulacji.

Jeżeli zatem w Państwa otoczeniu jest ktoś, kto zgłasza takie objawy warto zastosować najbardziej proste, fizjologiczne formy wsparcia, które obniżają nadmierne słyszenia hałasu:

⇒ śpiew, mruczenie i wokalizację.

Pomaga też bardzo gra na instrumentach dętych oraz masowanie mięśnia skroniowego i małżowin usznych.

Śpiewanie i mruczenie jest reakcją wywołująca odruch strzemiączkowy czyli fizjologicznie chronią przed hałasem. Jak śpiewam to mniej słyszę hałas.

Śpiewanie dodatkowo pozwala obniżyć pobudzenie i poprawia humor. Śpiewamy na wydechu a wydłużony wydech podczas śpiewania pozwala zwolnić rytm serca, co bardzo uspokaja.

Rodzicu, nauczycielu – kiedy widzisz pobudzenia dziecka czy ucznia, niepokój, trudności z wyciszeniem – zacznijcie razem śpiewać.

⇒ 5 piosenek dziennie wspólnie śpiewanych

⇒ 5 piosenek wymruczanych – poprawia nastrój, reguluje i daje odczucie wypoczęcia

W klasie, podczas lekcji widząc pobudzenie uczniów, możemy zaśpiewać z nimi dwie piosenki a dalsza nauka będzie przebiegała sprawniej i łatwiej.

Zatem śpiewajmy

Czytaj więcej na: Zaburzenia przetwarzania słuchowego- (APD) – diagnoza i terapia..

Za: Karolina Zienkiewicz – diagnosta przetwarzania słuchowego