Newsletter PSSE #1

środa, 11 stycznia 2023 | Newsletter

O TYM, CO JUŻ SIĘ WYDARZYŁO

1. W czerwcu 2022r. podczas Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing® (PSSE) wybraliśmy nowy Zarząd.

Obecny skład: Marek Małkowicz – prezes, Elżbieta Moryto – wiceprezes, Klaudia Angela Grabska – wiceprezes do spraw międzynarodowych, Ewa Kalinowska-Podwika – skarbnik, Magdalena Nawrocka – sekretarz, Magdalena Cagara – członek.

2. Przedstawiciele naszego Zarządu – Klaudia Angela Grabska i Marek Małkowicz, uczestniczyli w General Assembly European Association Somatic Experiencing (EASE) 2022 w Pradze. Zgrupowanie miało na celu szerzenie, pogłębianie wiedzy na temat Somatic Experiencing® w Europie.

Podczas spotkania poruszonych zostało wiele wątków i podjęto różne działania, między innymi: wybrano nowy Zarząd EASE; powołane zostały nowe osoby m.in. do EOTF – (European Organizer Task Force). Rozmowy dotyczyły również badań na temat metody SE™. Omawiano planowaną na wrzesień konferencję online, podniesiono kwestie wsparcia dla SE Ukrainian Task Force; ponownie zaproszono Asytentów SE™, aby aktywnie uczestniczyli w EATF (European Assistant Task Force), co wiąże się z możliwością zgłaszania propozycji i jednocześnie z realnym wpływem na tworzenie struktur EASE. Podjęto także rozmowy dotyczące skrócenia czasu aplikacji na Senior Asystenta II stopnia z 15 na 9 lat. Przedstawiono także raporty komisji m.in. Europejskiej Komisji Etyki.

3. Kolejni facylitatorzy EmotionAid® w akcji!

W roku 2022 odbyła się II edycja szkolenia certyfikującego facylitatorów EmotionAid®. Uwzględniając obie edycje szkolenia organizowane przez PSSE, łącznie działa w Polsce i za granicą 87 wyszkolonych przez ITI Israel (International Trauma-Healing Institute w Izraelu) facylitatorów. Specjaliści stosują to narzędzie głównie w celu regulacji siebie, swoich bliskich, ale też w gabinetach i placówkach, wzbogacając warsztat pracy psychologa, pedagoga, terapeuty. Wiele osób dzieli się swoimi umiejętnościami podczas warsztatów grupowych na żywo i online.

Nasze Stowarzyszenie przeprowadziło trzy cykle 10-godzinnego szkolenia EmotionAid® dla wolontariuszy z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji, którzy pomagają lub pracują bezpośrednio z uchodźcami wojennymi po inwazji Rosji na Ukrainę. Prezes Stowarzyszenia, Marek Małkowicz wraz z Katarzyną Murawską-Jamroziak przeszkolili w podobnym trybie godzinowym pracowników Urzędu Miasta Poznań, a Honorata Łukaszewska przedstawiła wkład PSSE w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie.

Facylitatorzy EmotionAid® wyszkoleni pod skrzydłami PSSE organizują warsztaty EmotionAid® w całej Polsce i skądinąd wiemy, że oprócz „5 Kroków”, bardzo dobrze sprawdza się także „Dywan nieskończoności”. Beneficjentami warsztatów są zarówno dorośli jak i nastolatki i dzieci; szkolą się przedstawiciele zawodów pomocowych, przedsiębiorcy, menedżerowie, nauczyciele, wychowawcy, medycy, służby mundurowe, studenci, uczniowie, osoby uchodźcze, terapeuci, psycholodzy, artyści, zespoły terapeutyczne i inni. Nie o wszystkich wiemy, i jesteśmy bardzo ciekawi Waszych doświadczeń!

ITI Israel oferuje comiesięczne, bezpłatne masterclass – spotkania online, podczas których facylitatorzy EmotionAid® mogą ćwiczyć swoje umiejętności i poszerzać wiedzę o kolejne zagadnienia, takie jak np. żałoba, CRM (Comprehensive Resource Model), Porozumienie bez Przemocy, mózg i system nerwowy. Jako organizator szkolenia EmotionAid® moderujemy też dwie grupy whatsappowe dla facylitatorów (z dwóch edycji), tam z kolei przesyłane są bieżące komunikaty dotyczące różnych wydarzeń i spraw związanych z EmotionAid®, jak również można tam skontaktować się w potrzebie lub porozumieć z innymi facylitatorami. Z kolei wyszkoleni w EmotionAid® wolontariusze mają swoją grupę na Facebooku. W roku 2023 planujemy kolejne szkolenie EmotionAid® – w terminie od 19 lutego do 30 maja.

Dokładamy starań, aby wkrótce zorganizować również superwizje i grupy interwizyjne EmotionAid®, natomiast na ten moment zalecamy facylitatorom wzajemne wspieranie się na interwizjach koleżeńskich, jak również zachęcamy do przekazywania nam pytań i komentarzy poprzez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@psse.net.pl (do Honoraty Łukaszewskiej).

4. Dotyk regulujący w niepewnych czasach

Nasz Mistrz dotyku w Somatic Experiencing® – Yuri Zelez, odwiedził Poznań w tym roku dwukrotnie. Wykształcił kolejną grupę praktyków SE™ i innych specjalistów pracujących procesowo z autonomicznym układem nerwowym, w tym bodyworkerów i terapeutów innych nurtów. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022, zaprosił na warsztaty uchodźców – terapeutki z Ukrainy, a także udzielał spontanicznej pomocy uchodźcom wojennym w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich i na ulicach Poznania oraz w innych miastach. Dzielił się potem swoimi doświadczeniami z kursantami, podkreślając z mocą, że koregulacja jest kluczem do skutecznej pomocy osobom z doświadczeniem wojny.

Yuri uznał, że dzisiejsze czasy wymagają, aby rozpowszechniać podstawowe narzędzia regulacji, dlatego powtórzył Moduł I – Podstawowy, podczas którego uczy pracy z nerkami i pniem mózgu. Bardziej zaawansowane grupy szkoliły się w pracy ze skórą, powięziami, układem mięśniowym, kostnym, układem hormonalnym i immunologicznym, a także z emocjami, ze wstydem, z zaufaniem, sprzężeniami, przywiązaniem i granicami oraz pracy dotykiem po wypadkach, zabiegach medycznych i innych traumach szokowych.

Cieszy nas bardzo żywa interakcja na grupie fejsbukowej „Yuri Zelez 2022”, bo tam rodzą się ciekawe pytania i odpowiedzi – jak stosować dobry dotyk w najróżniejszych sytuacjach terapeutycznych i …rodzinnych, bowiem wielu adeptów tego szkolenia praktykuje dotyk według Yurego wśród bliskich.

W 2023r. mamy nadzieję zorganizować kolejne warsztaty dla osób po Module I – Podstawowym, a jeśli będzie zapotrzebowanie, to i ten moduł (I). Przypominamy, że członkowie PSSE mają zniżkę na szkolenia z Yurim – 10%, zaś przy powtarzaniu danego modułu można uzyskać zniżkę do 50%!

5. Z inicjatywy Andrzeja Wróblewskiego i pod Jego batutą odbywają się interwizje koleżeńskie dotyczące pracy SE™. Spotykamy się online, w małym gronie, wspieramy się wzajemnie i wymieniamy doświadczeniami. Informacje o terminach interwizji wysyłamy emailem.

6. Na facebooku PSSE Terapia Traumy udostępniane są informacje o bezpłatnych webinarach organizowanych przez SE Ukraine Task Force. Do tej pory mieliśmy okazję spotkać się z Ariel Giaretto, Ale Duarte, Liane Pinto. O kolejnych szkoleniach będziemy Was regularnie informować, zapraszamy na naszą stronę FB: https://www.facebook.com/polskiestowarzyszeniesomaticexperiencing

7. Nagraliśmy krótkie filmy dotyczące metody EmotionAid®: „Dlaczego warto poznać EmotionAid®?” oraz „5 Kroków” EmotionAid® prezentowane przez Ewę Kalinowską-Podwikę i Damiana Dudkiewicza w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

Filmy dostępne są na funpage’u PSSE na Facebooku oraz na kanale Youtube PSSE pod następującymi adresami:
https://www.youtube.com/watch?v=IPs4cJMc9lU (5 kroków EmotionAid® – wersja polska), https://www.youtube.com/watch?v=Oek4niWHEbA (5 kroków EmotionAid® – wersja angielska),

https://fb.watch/hLdTq3Pa0J/ („Dlaczego warto poznać EmotionAid®?”) – wraz z informacją o kolejnej edycji szkolenia EmotionAid® i linkiem do zapisów.

8. Zmiany na stronie www Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing wprowadziliśmy cookies.

NASZE PLANY

Nowy Rok w PSSE rozpoczynamy – jak to w polskich domach bywa – od porządków.

1. Zależy nam na lepszym poznaniu Was i sprawniejszym kontakcie, stąd pomysł na utworzenie grupy na Whatsappie. Grupa ta da nam możliwość kontaktu wszystkich ze wszystkimi – oczywiście tych, którzy wyrażą na to zgodę.

Drodzy Członkowie i Członkinie Stowarzyszenia,

w gronie Zarządu podjęliśmy decyzję o stworzeniu grupy na Whatsappie, grupy tylko i wyłącznie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing®, w której będziemy informować Państwa o ważnych sprawach dla Członków, między innymi i przede wszystkim o możliwości superwizji, terminach i innych sprawach, o których chcemy, abyście wiedzieli i mieli możliwość odczytania informacji szybciej niż poprzez email.

Aby dołączyć do grupy, należy kliknąć w telefonie link:
https://chat.whatsapp.com/Ca3lCDLIOBCDCcFsiCmWxi

Bardzo prosimy, po dodaniu, o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem, ponieważ często wyświetla się tylko numer telefonu, czasami nazwa/ nick, który przypisaliście sobie Państwo do prezentowania w aplikacji Whatsapp.

Z uwagi na to, że mogły zmienić się Państwa adresy email lub numer telefonu, prosimy o ich aktualizację na adres: kontakt@psse.net.pl.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zarząd PSSE

2. Chcemy uporządkować dane członków PSSE, które są udostępniane na naszej stronie (https://psse.net.pl/ http://www.somaticexperiencing.pl/ ). Uchwałą Zarządu na Mapie Praktyków SE® (https://psse.net.pl/mapa-somatic-experiencing/ ), z początkiem stycznia 2023r., wpisywane będą wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie Somatic Experiencing® i posiadają certyfikat SEP™ (oczywiście za zgodą tych osób zgłaszaną w formularzu członkowskim).

Zmiany nie dotyczą osób, które już są na Mapie Praktyków (przed styczniem 2023r.).

Zmiana następuje na podstawie Uchwały 1/2022/ZZ z dnia 23.11.2022.

Pozostałe osoby, tj. nieposiadające certyfikatu SEP™, a będące członkami PSSE, znajdą się (jak do tej pory) na stronie www PSSE (https://psse.net.pl/czlonkowie-psse/ ) na liście członków PSSE, na której umieszczamy imię, nazwisko i dodatkowo miasto.

Planujemy niebawem przesłać do wszystkich członków PSSE ankietę, która pozwoli nam zaktualizować dane i uzyskać dodatkowe, dobrowolne informacje o członkach PSSE. Wynika to z faktu, że czasami zgłaszają się do nas osoby potrzebujące pomocy z pytaniem o specjalność/ specyfikę pracy terapeuty, np. „pracę z dziećmi”, „pracę z dotykiem” lub o miasto, gdzie przyjmuje terapeuta. Chcielibyśmy wtedy mieć możliwość kierowania klientów bezpośrednio do osób praktykujących w danej dziedzinie. Mamy również w planach utworzenie „grup roboczych” osób/ terapeutów o podobnej specyfice pracy.

Link do ankiety zostanie do Państwa przesłany niezwłocznie po zatwierdzeniu ankiety przez Zarząd.

3. Nieustająco zapraszamy kolejne osoby do Zespołu Redakcyjnego FB.

4. Rozpoczęliśmy tłumaczenie filmu „Rico i Daniella” na język migowy, aby zwiększyć ich dostępność dla osób głuchych i docierać do coraz szerszej grupy odbiorców.

5. Jeśli zapomnieliście o składce członkowskiej za rok 2022, to przypominamy, że jej wysokość wynosiła 100 zł. Na rok 2023 została ustalona składka 120 zł. Opłatę należy uiścić na konto PSSE:

mBank 25 1140 2004 0000 3802 7758 5100

KSIĄŻKI, KTÓRE POLECAMY

Gabor Mate – „Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu” – znajdziecie tu odpowiedzi na pytania dotyczące relacji między ciałem i umysłem. Z książki dowiecie się, jaką rolę odgrywa stres w pojawianiu się chorób serca, cukrzycy, nowotworów, zapalenia stawów, czy zespołu jelita drażliwego, i jak bronić się przed jego skutkami.

CYTAT NA DZIŚ

„Trauma potrafi być piekłem na ziemi. Wyleczona staje się darem bogów. Proces wychodzenia z niej to heroiczna wyprawa, którą każdy z nas może odbyć”

Peter A. Levine „Obudźcie tygrysa. Leczenie traumy”

NIE SAMYM SE™ ŻYJE CZŁOWIEK

Życzenia na Nowy Rok