Newsletter PSSE #2

poniedziałek, 3 kwietnia 2023 | Newsletter

INTERWIZJE

Z inicjatywy Andrzeja Wróblewskiego (Przewodniczącego Komisji Etyki, SEP™ i Asystenta SE™) 20 czerwca 2022r. zainaugurowaliśmy spotkania interwizyjne. Do tej pory odbyło się ich pięć. Założyliśmy, że spotkania mają odbywać się raz w miesiącu i coraz częściej nam się to udaje.

To bardzo cenna inicjatywa – z jednej strony pozwala nam nawzajem inspirować się, z drugiej – bardzo realnie nawzajem wspierać się merytorycznie. Nasze nerwy błędne brzuszne rozpalały się do czerwoności 🙂 Zachęcamy Was do uczestnictwa w interwizjach – sprawdzajcie skrzynki mailowe.

SUPERWIZJE

Z inicjatywy Justyny Mingielewicz (SEP™) odbywają się superwizje online z Yurim Zelezem, naszym Mistrzem pracy z dotykiem w SE™.

Spotkania skupiają absolwentów jego kursów, a więc zarówno osoby z naszego Stowarzyszenia, jak i innych uczestników. Ponieważ Yuri Zelez w tym roku najprawdopodobniej nie przyjedzie do Polski, cieszy nas, że mamy możliwość pogłębiania naszych umiejętności online.

EMOTIONAID® – III EDYCJA KURSU CERTYFIKACYJNEGO

Podjęliśmy się wspólnie z zespołem Asystentów EmotionAid® zorganizowania III edycji kursu EmotionAid®. Główny ciężar organizacji przejęli Marek Małkowicz i Honorata Łukaszewska.

Szkolenie zostało wydłużone do 45 h (z uwagi na większą ilość godzin superwizji).

Udostępniamy kursantom nowo wypracowane materiały, którymi podzielimy się także z uczestnikami poprzednich edycji szkolenia EmotionAid®.

W bieżącym kursie uczestniczy dwadzieścia dziewięć osób; zgromadziliśmy siedemnaścioro uczestników z Polski, psychologów i terapeutów. Zaprosiliśmy również trzy osoby z Ukrainy, trzy osoby z Turcji – w tym bezpośrednio dotkniętych trzęsieniem ziemi, jedną z Francji i jedną z Izraela. Mamy więc w pełni międzynarodową grupę szkoleniową.

W tym roku było nam dużo trudniej zgromadzić podobną liczbę uczestników, jak latach ubiegłych (2021r. – 43 osoby, 2022r. – 42 osoby). Cały zespół asystencki był zaangażowany w promowanie postów i filmików o metodzie EmotionAid® na naszym fanpage’u. Bardzo dziękujemy każdemu z osobna za pomoc w tej akcji! Jednocześnie zastanawiamy się, co mogło być przyczyną niższej frekwencji; być może powodem jest sytuacja kryzysu ekonomicznego – na głębszą analizę przyjdzie czas po zakończeniu kursu.

Bieżąca edycja szkolenia EmotionAid® prowadzona jest przez Cathy Lawi i kotrenerkę z Niemiec, Alexandrę Zwigard; polscy Asystenci to Beata Muszyńska-Dębska, Magdalena Cagara, Marta Targońska, Honorata Łukaszewska i Marek Małkowicz. Są z nami ponadto dwie Asystentki niemieckojęzyczne, Petra Zimmermann i Eva Tröbinger.

W tym roku bardzo dbamy o pracę w małych grupach (2-4 osobowych), żeby każdy uczestnik mógł wykonać jak najwięcej ćwiczeń i aby miał możliwość otrzymania informacji zwrotnych po swojej pracy. Jest to możliwe dzięki dużej liczbie Asystentów.

Kolejną zmianą w obecnym kursie jest wybór tłumacza; szkolenie jest tłumaczone konsekutywnie przez Maję Molską-Franczak. Jakość jej pracy została wysoko oceniona zarówno przez prowadzących jak i przez uczestników kursu.

CO SŁYCHAĆ WŚRÓD FACYLITATORÓW EMOTIOAID®

Cathy Lawi organizuje online kolejne spotkania Master Class oraz superwizję międzynarodową:

Terminy i tematy spotkań:

Master Class:

22 marca – energia ofiary / sprawcy / wybawiciela,

3 maja – uzdrowienie transgeneracyjne / kolektywne,

28 czerwca – temat pojawi się później.

Superwizja międzynarodowa EmotionAid® – 20 września.

Istnieje możliwość zakupienia dostępu do bieżących i poprzednich spotkań Master Class; kupon zniżkowy otrzymali nasi facylitatorzy emailem.

Więcej informacji na temat Master Class znajdziecie na stronie EmotionAid®:

emotionaid.com/product/master-class-2023-full-access-pay

Zapraszamy również do zapoznania się z różnymi materiałami/ filmikami dotyczącymi metody EmotionAid® na naszym kanale Youtube:

youtube.com/@polskiestowarzyszeniesomat5611/videos

SEUTF PRZEKSZTAŁCA SIĘ W KOMITET HUMANITARNY SE

W najbliższym czasie Grupa SE Ukrainian Task Force zostanie przekształcona w SE Humanitarian Committee – Komitet Humanitarny SE, tj. wspólny komitet, któremu początkowo będą przewodniczyć EASE i SEI, a który rozszerzy się poza Ukrainę i skupi się na globalnej pomocy humanitarnej opartej na SE™.

Zapraszamy bardzo gorąco każdego z Was do rozważenia możliwości służenia w nowym Komitecie jako osoba indywidualna oraz do wspierania działań Komitetu. Potrzebujemy pełnych zapału i czasu ludzi, Praktyków SE™, którzy będą mogli zaangażować się w prace tej grupy. Będziemy nieść pomoc już nie tylko Ukrainie, ale na całym świecie – wszędzie tam, gdzie pomoc oparta o Somatic Experiencing® jest potrzebna. Nie będzie „przedstawicieli krajowych” jako takich; każdy SEP™ jest mile widziany.

PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing® proponuje Członkom Stowarzyszenia program ubezpieczenia terapeutów traumy. Jest to propozycja o tyle szczególna, że dotyczy osób różnych zawodów i o różnym wykształceniu bazowym, a cechą wspólną jest ukończone szkolenie Somatic Experiencing® i podejmowanie praktyki związanej z terapią traumy.

Drugą właściwością proponowanego ubezpieczenia jest to, że mogą je zawrzeć także osoby, które są w trakcie szkolenia, a już podejmujący pracę z osobami cierpiącymi, a nie tylko certyfikowani Praktycy Somatic Experiencing®.

Dla członków Stowarzyszenia wynegocjowaliśmy dodatkowe 5% zniżki.

Dlaczego warto mieć OC terapeuty traumy?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zawrzeć je może terapeuta (również terapeuta traumy), a obowiązek jego zawarcia występuje w przypadku umów z NFZ. Dzięki polisie ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie czynności związane z wykonywaniem zawodu. Oznacza to, że w przypadku, gdy terapeuta wyrządzi swojemu klientowi szkodę, ubezpieczenie pokryje koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. W zależności od wariantu polisy OC, ubezpieczenie objąć może również koszt pomocy adwokackiej i/ lub koszty ewentualnego procesu.

Warto podkreślić, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody wynikające z działań terapeuty, które są sprzeczne z etyką wykonywania zawodu.

Kontakt mailowy (preferowany) z agentem ubezpieczeniowym:

Pani Katarzyna Jasielewicz
katarzyna.jasielewicz@gmail.com

Kontakt telefoniczny (prośba o sms):
+48 530 751 643

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA POLSKIEGO KOMITETU ASYSTENTÓW

W ciągu ostatnich siedmiu lat liczba Asystentów europejskich znacznie wzrosła w każdym kraju członkowskim EASE, podobnie jak liczba Organizatorów i stowarzyszeń krajowych. Wzrosła również liczba Asystentów podróżujących po świecie, aby wspierać Organizatorów w nowych krajach, jak również wzrosła liczba trenerów międzynarodowych, którzy współpracują ze znanymi sobie Asystentami.

Ten wzrost, integracja oraz praktyka przekraczania granic w celu udzielania pomocy, przyniosła zarówno bogactwo, potrzebne zasoby, jak i pewne zamieszanie oraz konflikty. Na ubiegłorocznym Zgromadzeniu Ogólnym EASE w Pradze podjęto wspólne inicjatywy, których celem jest zwiększenie przejrzystości działań krajów członkowskich EASE i większa zgodność pomiędzy Standardami i Wskazówkami dla Asystentów EASE, a Somatic Experiencing® International SEI.

W związku z powyższym pojawił się pomysł, aby zachęcić każde stowarzyszenie krajowe EASE do stworzenia Komitetu Asystenckiego – miejsca dla Asystentów do dzielenia się doświadczeniami, pytaniami, obawami i pomysłami, poza kontekstem szkoleń. Służyłoby to lepszemu rozumieniu sytuacji Asystentów i warunków ich pracy, wspieraniu Asystentów europejskich w ich aktywności polegającej na asystowaniu przy szkoleniach SE™; miałoby to również na celu wspieranie Asystentów w ich postępach w procesie zatwierdzania akredytacji oraz, rzecz jasna, zacieśnianiu więzi w środowisku Asystentów w danym kraju.

Zwracamy się więc do Was, Drogie Koleżanki i Koledzy asystujący podczas trzyletnich kursów Somatic Experiencing®, organizowanych przez Instytut Terapii Psychosomatycznej oraz Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Plus” PTP, z pytaniem, które i którzy z Was mieliby chęć zostać członkami nowo powstającego Polskiego Komitetu Asystentów, Polish Committee of Assistants – PCA. Będzie to nasza wspólna przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, ale też do współtworzenia zgodnych standardów pracy Asystentów na różnych kursach.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, miejsce pracy – miasto, uprzejmie prosimy wysyłać na adres: wiceprezes.int@psse.net.pl

SKARBNIK PRZYPOMINA

W bieżącym roku 2023 składka członkowska wynosi 120 zł. Jeśli macie zaległe płatności – otrzymacie emaila z adresu skarbnik@psse.net.pl od Ewy Kalinowskiej-Podwiki.

nr konta mbank
25 1140 2004 0000 3802 7758 5100

KĄCIK CZYTELNICZY

Dziś wśród książkowych propozycji – „Zakotwiczeni” autorstwa Deb Dana. Autorka wyjaśnia „związek ciała, umysłu i relacji społecznych z poczuciem bezpieczeństwa, uczy akceptować reakcje układu nerwowego i pokazuje, jak wykorzystywać te umiejętności do systematycznego wzmacniania rezyliencji”. Polecamy serdecznie 🙂

NIE SAMYM SE ŻYJE CZŁOWIEK

NASZE WSPÓLNE SPOTKANIE

A jak u Was, czujecie już wiosnę? W sercu albo w kościach?

Okazją, aby to sprawdzić, będzie spotkanie na żywo w dniach 20-21 maja 2023r., gdzieś pomiędzy Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem (jesteśmy w trakcie ustalania miejsca, otrzymacie od nas wiadomość).

Zachęcamy Was do udziału w budowaniu naszej wspólnoty.

Podczas spotkania, w sobotę 20 maja odbędzie się Walne Zebranie PSSE w godzinach 14.00-17.00, na które serdecznie Was zapraszamy.

Dla tych, którzy nie będą mogli zaszczycić nas swoją obecnością, w Walnym Zebraniu będzie możliwość uczestnictwa online.

Wszystkie szczegóły już wkrótce…