Praktycy Somatic Experiencing®
Łódzkie Monika Krysztofiak
nr certyfikatu EASE: PLPLUS23014
tel. 697 627 414, mail: monwoj18@wp.pl
gabinet: ul. Łaska 57, Zduńska Wola

  Izabela Cichocka-Błoch
nr certyfikatu EASE: PLITP21004
tel. 697 696 140
gabinet: ul. Zawiszy Czarnego 10,
pokój 620, piętro VI, 91-829 Łódź