Mariola Żuk
nr certyfikatu EASE: PLITP18031
dane kontaktowe: tel: 815337737 (sekretariat)
gabinet: ul. Cypriana Godebskiego 9, Lublin


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.