Filip Giedryś 
nr certyfikatu EASE: w trakcie szkolenia, poziom zaawansowany
dane kontaktowe: tel. 664 280 217
Gabinet: Kraków, Olsztyn, Online.