Praktycy Somatic Experiencing®
Zachodniopomorskie Katarzyna Gołębiowska
nr Certyfikatu EASE: PLPLUS19011
tel. tel. 501 017 286, mail: katarzyna.golebiowska@teczaserc.pl
gabinet: ul. Kolumba 60, 70-035 Szczecin
 Anna Kołodziejska
nr Certyfikatu EASE: PLITP18016
tel. 508 185 238, mail: anna-kolodziejska@wp.pl
gabinet: Szczecin
 Anna Leźnicka
nr Certyfikatu EASE: w trakcie szkolenia, poziom advanced
tel: 505 244 678, mail: anna.leznicka@op.pl
gabinet: ul. Mickiewicza 147/2, 71-260 Szczecin
 Damian Łazuka
nr Certyfikatu EASE: PLITP20012
tel: 665 388 848, mail: damian.lazuka@gmail.com
gabinet: ul. Adama Mickiewicza 109/5, Szczecin