Szkolenie z Heike Gattnar „Trauma transgeneracyjna – echa przeszłości a poszukiwanie swojego Ja” Poznań, 27-29.09.2019r.

wtorek, 25 czerwca 2019 | 0 komentarzy

„Trauma transgeneracyjna – echa przeszłości a poszukiwanie swojego Ja”

Poznań, 27-29.09.2019r.

Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing,  prowadzone jest przez Heike Gattnar, jedyną terapeutkę i nauczycielkę SE™ w Europie, która opracowała i od wielu lat realizuje autorski program pracy terapeutycznej i szkoleniowej z traumą trans-generacyjną.

Grupa docelowa: maksymalnie 25 osobowa grupa psychoterapeutów, praktyków SE™, terapeutów pracy z ciałem, lekarzy, osób zainteresowanych tematem, wykonujących podobne zawody.

Zgłoszenia: prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego (link do pobrania Formularz-zgłoszeniowy ) na adres Agaty Algierskiej, email: agataalgierska@gmail.com; tel: +48 600893588; FB: Siła Życia Agata Algierska

Warunkiem przyjęcia na szkolenie będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego uczestnika oraz dokonanie wpłaty na konto PSSE.

Godziny szkolenia:

piątek 14.00-19.00,

sobota 10-17.30 (1,5 h przerwy obiadowej)

niedziela 9.30 – 15.30

Miejsce realizacji szkolenia:

Centrum Kongresowe IOR ul. Wł. Węgorka 20 – Poznań

mapa dojazdu

Koszt:

1200 zł płatne do dnia 31.07.2019 roku

1300 zł po tym terminie.

Wszyscy członkowie PSSE otrzymują rabat w wysokości 10 % ceny. (w terminie do 31.07 – rabat wynosi 120 zł; po tym terminie – 130 zł)

Wpłat dokonujemy na konto Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing®

mBank 25 1140 2004 0000 3802 7758 5100 tytuł wpłaty „szkolenie – trauma transgeneracyjna”

W przypadku większej liczby zgłoszeń o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Treść warsztatu:

Badania neurobiologiczne i psychoterapia coraz częściej dostrzegają fakt, że nie tylko osoby z zespołem stresu pourazowego doświadczyły poważnych, zagrażających życiu traum??

Traumy doświadczyli także ci, którzy z tymi osobami żyją. Dzieci i wnuki często niosą dalej traumy swoich rodziców i dziadków, doświadczając tego na różne sposoby.

Jest to coś, co od dawna obserwowano u potomków ofiar Holokaustu oraz ludzi, którzy doświadczyli wojny, wysiedlenia, ludobójstwa i tortur.

Fenomen ten znany był w dawnych kulturach plemiennych oraz u współcześnie żyjących plemion rdzennych mieszkańców różnych kontynentów. Traumatyczne doświadczenia były uznawane za przyczynę utraty ducha, a co za tym idzie, utraty chęci do życia. Trauma była często postrzegana jako coś raniącego i obciążającego całą społeczność plemienną, dlatego we wszystkich kulturach istnieją mocne rytuały, które pozwalają przywrócić straumatyzowane osoby im samym i całej społeczności. Dopiero niedawno badania naukowe zajęły się rozważaniem, jaki wpływ ma przenoszenie traumy pokoleniowej na naszą „codzienne” straumatyzowanie w czasach pokoju. Trauma trans-generacyjna przejawia się na wiele sposobów, więc może to być m.in. trauma wczesnorozwojowa, w wyniku zmian epigenetycznych lub zaburzeń przywiązania, a czasami w wyniku głębokiej lojalności wobec korzeni.

Często te „odziedziczone” traumy nie są łatwe do rozpoznania jako takie w procesie terapeutycznym – ponieważ nie koncentruje się na nich terapeuta. Często zamiast tego prowadzi się jest poszukiwanie przyczyn zaburzeń na przykład w doświadczeniach okołoporodowych. Jednak tych problemów nie da się rozwiązać bez zrozumienia bólu i cierpienia, bez zrozumienia wydarzenia, które leży u podstaw echa tych doświadczeń, które wywołały łańcuch traumatyzacji.

Koleją rzeczy jest gojenie się starych ran w procesie terapeutycznym. Poprzez demonstracje i osobistą praktykę uczestnicy otrzymują cenne informacje i modele radzenia sobie z traumą transgeneracyjną i rozwiązaniem straumatyzowanej organizacji w autonomicznym układzie nerwowym. Dostęp do tematu transgeneracyjnej transmisji urazów będzie oparty na własnych powiązaniach rodzinnych.

Opisując przyczyny, mechanizmy przenoszenia traumy oraz ich objawy, szkolenie to zapewnia głębsze zrozumienie tematu i diagnozę traumy transgeneracyjnej.

Warsztat będzie prowadzony w języku niemieckim oraz tłumaczony na język polski przez tłumacza.

Prowadząca

Heike Gattnar, urodzona w 1943 r. w czasie zawieruchy drugiej wojny światowej. Od 14 lat zajmuje się tematem się traumy transgeneracyjnej z powodu osobistych doświadczeń, poszukując sposobów rozumienia uzdrowienia w wielu obszarach pracy terapeutycznej. Jako matka i babcia jest szczególnie zainteresowana zapobieganiem przenoszenia traumy na przyszłe pokolenia. Ma długie doświadczenie w terapii osobistej wsparte bogatą wiedzą uzyskaną w intensywnym szkoleniu i edukacji w zakresie różnych metod percepcyjnych, medytacji, arteterapii, pracy z oddechem i głosem. Od 1987 roku jest certyfikowanym nauczycielem Feldenkraisa.  Od 1997 r. skupia się głównie na Somatic Experiencing®. Od 2002 roku jest licencjonowanym nauczycielem SE™.