Trauma oczami dziecka – Maggie Kline

18 – godzinne szkolenie w oparciu o metodę Somatic Experiencing

Trening prezentuje jak łączyć podstawy leczenia traumy metodą Somatic Experiencing® ze sztuką, ruchem, zabawą oraz pracą z oddechem aby uczyć dzieci świadomości sensorycznej, umiejętności śledzenia odczuć i równoważyć ich autonomiczny system nerwowy.

Odwołując się do pojęć i wiedzy z zakresu SE oraz przy pomocy zajęć plastycznych i gier, uczestnicy poznają sposoby zwiększenia regulacji emocjonalnej, uwolnienia i dopełnienia niedokończonych odruchów obronnych, a także przywrócenia poczucia bezpieczeństwa, zdolności przywiązania i zdrowego zaangażowania społecznego.

Tematyka zajęć:

  • Model „Resilience Roadmap” do łagodzenia objawów i zachowań, takich jak lęk, depresja, ADHD, koszmary senne i agresja po codziennych, stresujących wydarzeniach i ekstremalnych doświadczeniach traumatycznych.
  • „8 podstawowych zasad zdrowego przywiązania”, aby rozwinąć odporny układ nerwowy z wykorzystaniem ćwiczeń stymulujących błędny brzuszny układ nerwowy i rozwój społeczno-emocjonalny.
  • Sposoby uczenia dzieci i nastolatków uważności sensorycznej (interoceptywnej) i umiejętności śledzenia odczuć za pomocą sztuki, gier i oddychania, w celu zwiększenia regulacji emocjonalnej poprzez cykle ładowania / rozładowywania, osadzania i integracji.
  • Materiał łączący zasady SE, sztukę i ruch dla osób indywidualnych, grup i klas.

Warsztat jest przydatny dla osób zawodowo zajmujących się pracą z dziećmi, nauczycieli, rodziców, którzy chcą zintegrować podstawowe koncepcje SE podczas pracy z dziećmi, a także dla tych, którzy chcą pogłębić swoje zrozumienie pracy z wewnętrznym dzieckiem u osób dorosłych. Forma zajęć jest połączeniem wykładu, filmów, zajęć empirycznych w grupach oraz pytań i odpowiedzi.

Podczas zajęć nie będą wyjaśniane elementarne podstawy SE, w związku z czym osoby, które nie posiadają ogólnej orientacji w tej metodzie, mogą mieć trudność w pełnym zrozumieniu i przyswojeniu prezentowanej tematyki.