Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing informuje o zmianie terminu Walnego Zgromadzenia – nowy termin 9.06.2021, godz. 17.30-20.30