Małgorzata Białach
nr certyfikatu EASE: PLITP18004


Katarzyna Bukowska
nr certyfikatu EASE: PLITP18006


Hanna Dufner
Członek zarządu SE Association Switzerland (SE CH)
nr certyfikatu EASE: CH-579


Justyna Kuźmiak-Ladra
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16012


UWAGA!
Powyższa lista nie jest kompletna, będzie sukcesywnie uzupełniana.
Umieszczenie nazwiska SEP na tej liście jest wyłącznie informacyjne, udostępnione na wniosek Terapeuty i nie oznacza rekomendacji PSSE.