Praktycy Somatic Experiencing® | Niezrzeszeni


Małgorzata Białach
nr certyfikatu EASE: PLITP18004


Katarzyna Bukowska
nr certyfikatu EASE: PLITP18006


Hanna Dufner
Członek zarządu SE Association Switzerland (SE CH)
nr certyfikatu EASE: CH-579


Justyna Kuźmiak-Ladra
nr certyfikatu EASE: PLPLUS16012