Posted on

Newsletter PSSE #3

W sobotę 3 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PSSE. Część członkiń i członków brała w nim udział in vivo, część online, reszta wspierała nas duchem. Staropolskim zwyczajem Marek Małkowicz – Prezes Stowarzyszenia – powitał wszystkich. Prowadzącą Zebranie została Dorota Mrozek.